Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Voor wie

Ben je gemotiveerd en beschik je over doorzettingsvermogen?

Voorwaarden voor deelname

Deelname aan het Voorbereidingsjaar VAVO is mogelijk als je in je land van herkomst enige jaren middelbaar onderwijs hebt gevolgd op een niveau dat vergelijkbaar is met havo/vwo-niveau. Je beschikt over basiskennis van de Nederlandse taal (niveau B1). Het taalniveau van Engels moet minimaal op niveau A2 zijn. Wiskunde moet minimaal op niveau havo 2 zijn.

GPCM studente