Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

Hoe ziet het NT2 Voorbereidingsjaar VAVO eruit?

Het is een voltijdprogramma met een cursusduur van een jaar.

Programma

Bij Windesheim volg je intensief NT2-onderwijs op drie dagdelen in de week, inclusief presentatievaardigheden, maatschappijleer, verslagen maken en samenwerken. Tevens krijg je de vakken wiskunde, Engels en studievaardigheden en begeleiding van een coach. 

Het Deltion Sprintlyceum verzorgt op één dag per week aanvullend onderwijs in de havo-vakken in drie clusters:
A. geschiedenis/aardrijkskunde/maatschappijleer
B. natuurkunde/scheikunde/biologie
C. economie/management&organisatie/geschiedenis

Voor deze vakken wordt de basiskennis behandeld en werk je aan de taalvaardigheid die nodig is om te kunnen starten met de havo Schakel op het Deltion Sprintlyceum.