Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Praktische informatie

Wil je weten wanneer het NT2 Voorbereidingsjaar VAVO start? En wat de kosten zijn voor dit traject? Op deze pagina geven we antwoord op deze vragen.

Een overzicht van alle praktische informatie van het NT2 Voorbereidingsjaar VAVO

Startdatum September
Studievorm Cursus
Studieduur Het is een voltijdprogramma met de cursusduur van één jaar.
Lesdag(en) en lestijden Lestijden bespreken we tijdens de intake 
Toelating
  • Deelname is mogelijk als je in je land van herkomst enige jaren middelbaar onderwijs hebt gevolgd op een niveau dat vergelijkbaar is met havo/vwo-niveau.
  • Je beschikt over basiskennis van de Nederlandse taal (niveau B1).
  • Het taalniveau van Engels moet minimaal op niveau A2 zijn.
  • Wiskunde moet minimaal op niveau havo 2 zijn.
Kosten De kosten voor het NT2 Voorbereidingsjaar VAVO bedragen €4.625.- (exclusief boekengeld)
Certificering Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat
Locatie Zwolle
Groepsgrootte Minimaal tien en maximaal twaalf

Via DUO is het mogelijk om een lening aan te vragen. Wij verwijzen je naar de site van Blik op Werk waar je meer informatie kunt vinden (www.blikopwerk.nl). 
Studieboeken zijn niet inbegrepen. Naast cursusgeld en studieboeken zijn er kosten voor NT2-examens.

Blik op werk

Vluchtelingstudenten

Wanneer je vluchteling bent, kun je aanspraak maken op de regeling 'Tegemoetkoming Studiekosten Voorbereiders' van het UAF, de stichting die vluchtelingstudenten ondersteunt (www.uaf.nl).

Wat gebeurt er na je inschrijving?

Na ontvangst en beoordeling van de formulieren sturen we je een uitnodiging om de intaketoetsen te komen maken.

Nadat je je hebt aangemeld word je uitgenodigd om twee intaketoetsen te maken. Als deze voldoende zijn, dan voeren we een intakegesprek. Na een positief advies volgen de rest van de intaketoetsen. Uiteindelijk beslist een toelatingscommissie of je het Voorbereidingsjaar Vavo kunt volgen. Je ontvangt hierover bericht.