Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Voor wie

Hoog opgeleid? Is Nederlands niet jouw moedertaal? Bekijk de mogelijkheden voor het Schakeljaar.

Deelname NT2 Schakeljaar

Om aan het NT2 Schakeljaar te kunnen deelnemen moet je in het bezit zijn van een diploma waarmee je naar het hbo of de universiteit kunt. Dit diploma moet vergelijkbaar zijn met het Inside WindesheimNederlandse havo-, vwo- of mbo4-diploma. Als je door omstandigheden niet (meer) in het bezit bent van het diploma van je buitenlandse vooropleiding moet je wel aannemelijk kunnen maken dat je de opleiding hebt gevolgd. Daarnaast heb je basiskennis van de Nederlandse taal (minimaal niveau B1).

Intake

Nadat je je hebt aangemeld word je uitgenodigd om twee intaketoetsen te maken. Als deze voldoende zijn, dan voeren we een intakegesprek. Na een positief advies volgen de rest van de intaketoetsen. Uiteindelijk beslist een toelatingscommissie of je het Schakeljaar kunt volgen. Je ontvangt hierover bericht.

Intaketoetsen

De intaketoetsen zijn voor de vakken NT2, Engels en wiskunde. Op basis hiervan geven we een advies over de vakken die je in het Schakeljaar gaat volgen.
De eerste zes weken van het Schakeljaar worden gezien als een verlengde intakefase. In deze zes weken is het de bedoeling dat je laat zien dat je studievaardig bent, je naar de lessen komt en je het huiswerk maakt. Na deze zes weken wordt besloten of je definitief tot het Schakeljaar wordt toegelaten. 

Vervolgopleiding ná het NT2 Schakeljaar

LET OP: succesvolle afronding van het NT2 Schakeljaar geeft géén toelating tot een hbo-opleiding of associate degree. Om toegelaten te worden, moet je voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden. Een van de voorwaarden is dat je in het bezit bent van minimaal een havo- of mbo-niveau 4 diploma. Als je je diploma niet in Nederland hebt behaald en je beschikt nog niet over een diplomawaardering dan moet worden vastgesteld welk eindniveau je met het behalen van je vooropleidingsdiploma hebt bereikt. Onder het kopje diplomawaardering (hieronder) lees je op welke manieren jouw buitenlandse vooropleiding gewaardeerd kan worden.

Diplomawaardering

Wil je weten wat jouw buitenlandse diploma in Nederland waard is? Op de volgende manieren kun je een diplomawaardering aanvragen. 

Optie 1: via Windesheim 

Als je je bij Windesheim wilt inschrijven voor een hbo-opleiding of associate degree kan de Studentenadministratie een diplomawaardering voor jou aanvragen bij de Nuffic. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Procedure 
Via studielink meld je je aan voor de opleiding waar je je voor in wilt schrijven. 
Neem contact op met de Studentenadministratie van Windesheim voor meer informatie over de procedure. Stuur een mail naar: studentenadministratie@windesheim.nl. 

Let op
De diplomawaardering die Windesheim van de Nuffic ontvangt, wordt alleen gebruikt door Windesheim en er mogen geen afschriften aan derden worden verstrekt. Je krijgt hier dus zelf ook geen afschrift van.

Optie 2: via het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW)

Bij het IcDW kun je digitaal een diplomawaardering aanvragen wanneer:
je inburgeringsplichtig bent en het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat doen. In dit geval is de diplomawaardering gratis. 
je niet inburgeringsplichtig bent en in Nederland wilt werken of studeren. In dit geval zijn er wel kosten verboden aan de diplomawaardering. Je krijgt hier zelf een op jouw naam gesteld afschrift van. 

Procedure
Alle benodigde informatie vind je op de website www.idw.nl

Overige voorwaarden en eisen

Met een diplomawaardering wordt alleen vastgesteld welk eindniveau je met het behalen van je vooropleiding hebt bereikt. Het geeft géén vrijstelling van overige voorwaarden of eisen waaraan je moet voldoen om te worden toegelaten tot de hbo-opleiding of associate degree. Welke voorwaarden en eisen kunnen er gelden?

Algemene inschrijfvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding of een associate degree gelden er algemene inschrijfvoorwaarden, bijvoorbeeld m.b.t. de betaling van het collegegeld en de termijn van aanmelding, inschrijving en betaling. Deze inschrijfvoorwaarden vind je op de website van Windesheim onder het kopje ‘Regelingen met betrekking tot inschrijving en uitschrijving aan de Hogeschool Windesheim’. De regelingen zijn ook via deze link te vinden.

Inhoudelijke inschrijfvoorwaarden

Het kan ook zijn dat de opleiding waar je je voor wilt inschrijven naast de algemene vooropleidingseis extra inhoudelijke eisen stelt (‘nadere vooropleidingseisen’ of ‘aanvullende vooropleidingseisen’). Kijk op de website www.windesheim.nl bij de opleidingsinformatie of dit ook geldt voor de opleiding waar je je voor wilt inschrijven of informeer hiernaar bij de opleiding of de Studentenadministratie. 

NT2

Voor alle kandidaten die toelating vragen op basis van een buiten Nederland behaald diploma geldt een aanvullende eis m.b.t. de Nederlandse taal. Die eis houdt in dat het certificaat Nederlands als vreemde taal, programma II (NT2) moet zijn behaald.

Toelatingsonderzoek voor 21 jaar en ouder

Geeft jouw (buitenlandse) vooropleiding geen toelating tot de opleiding waar je je voor wilt inschrijven en je bent bij aanvang van de hbo-opleiding 21 jaar of ouder, dan kun je toch tot de opleiding worden toegelaten als je slaagt voor het 21+ toelatingsonderzoek.

Lees hier meer informatie over deelname aan het 21+toelatingsonderzoek.

Let op: een positief resultaat voor het 21+ toelatingsonderzoek geeft géén vrijstelling van overige voorwaarden of eisen waaraan voldaan moet worden om tot de opleiding te worden toegelaten. Zie de paragraaf ‘Overige voorwaarden en eisen’ hierboven.