Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

Het NT2 Schakeljaar is een voltijdopleiding met een cursusduur van één jaar. Het curriculum bestaat uit twee onderdelen, namelijk het basisprogramma en het specifieke programma.

Basisprogramma NT2 Schakeljaar

Het basisprogramma bestaat uit: Nederlands, Engels, wiskunde, computervaardigheden en presentatievaardigheden. Verder leer je om verslagen te schrijven, krijg je vaktaal en oriënteer je je op studie en maatschappij. Tot slot werken we aan je studievaardigheden. Naast alle vakken die je in het Schakeljaar krijgt aangeboden, heb je een persoonlijke coach. De coach is je eerste aanspreekpunt en probeert je te helpen waar mogelijk. 

Specifiek programma

Tijdens het tweede half jaar sluit het programma aan bij je toekomstige opleiding en de toelatingseisen van de vervolgopleiding. Je volgt dan modules bij de opleiding van je keuze (mits voldaan wordt aan eisen ten aanzien van een aantal vakken), lessen voor de Nederlandse taal en je werkt aan een taalportfolio. Daarnaast vinden er begeleide intervisie en persoonlijke gesprekken over je persoonlijke professionele ontwikkeling plaats.