Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Praktische informatie

Wanneer start het Schakeljaar? Wat zijn de kosten? Wat adviseren we vluchtelingenstudenten?

Wanneer start het Schakeljaar?

De cursus start jaarlijks in september.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de intaketoetsen NT2, Engels en wiskunde bedragen samen € 85,--.
De kosten voor het cursusjaar: €4.625,-

Via DUO is het mogelijk om een lening aan te vragen. Wij verwijzen je naar de site van Blik op Werk waar je meer informatie kunt vinden (www.blikopwerk.nl).
Studieboeken zijn niet inbegrepen. Naast cursusgeld en studieboeken zijn er kosten voor NT2-examens.

Blik op werk

 

 

 

 

 

Vluchtelingstudenten

Wanneer je vluchteling bent, kun je aanspraak maken op de regeling “Tegemoetkoming Studiekosten Voorbereiders” van het UAF. Wij adviseren je zelf contact op te nemen met het UAF, de stichting die vluchtelingstudenten ondersteunt (www.uaf.nl).