Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Inhoud cursus

Het NT2 Schakeljaar bestaat uit twee delen: een basisprogramma en een vervolgprogramma. Wat betekent dit?

Inhoud NT2  Schakeljaar

Het NT2 Schakeljaar bestaat uit twee delen: een basisprogramma en een vervolgprogramma.

Het basisprogramma is voor alle deelnemers hetzelfde. Het vervolgprogramma is deels maatwerk want in het vervolgprogramma maak je kennis met de studie die je van plan bent te gaan volgen.

Basisprogramma
Het verplichte basisprogramma tijdens het eerste half jaar omvat de vakken Nederlands, presentatievaardigheden, een verslag schrijven, maatschappijoriëntatie, Engels, wiskunde en studievaardigheden. Tevens krijg je begeleiding van een coach.

Specifiek programma
Tijdens het tweede half jaar sluit het programma aan bij je toekomstige opleiding en de toelatingseisen van de vervolgopleiding. Je volgt modules bij de opleiding van je keuze, mits voldaan wordt aan de eisen voor het volgen van die vakken. Je volgt lessen voor de Nederlandse taal en je werkt aan een taalportfolio. Daarnaast vinden er begeleide intervisie en persoonlijke gesprekken over je persoonlijke professionele ontwikkeling plaats met een coach. 

Om het gehele programma af te kunnen ronden ga je een jaar lang drie tot vijf dagen per week naar school. 

Na afronding van het Schakeljaar

Als je na afronding van het NT2 Schakeljaar een hbo-opleiding of associate degree bij Windesheim wilt volgen dan kun je een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink (www.studielink.nl). 
Let op: succesvolle afronding van het Schakeljaar geeft géén toelating tot een hbo-opleiding of associate degree. Om toegelaten te worden, moet je voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden. Een van de voorwaarden is dat je in het bezit moet zijn van minimaal een havo- of mbo-niveau 4 diploma. 

Als je je diploma niet in Nederland hebt behaald en je beschikt nog niet over een diplomawaardering dan moet worden vastgesteld welk eindniveau je met het behalen van je vooropleidingsdiploma hebt bereikt. Bij diplomawaardering lees je op welke manieren jouw buitenlandse vooropleiding gewaardeerd kan worden.

Bekijk hier de video waarin coördinator Alies Vlasbloem het traject toelicht.