Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

Bekijk het studieprogramma van de NT2 basiscursus.

StudieprogrammaSitting outside at the campus

Het Voortraject is bedoeld voor hoogopgeleide mensen die graag naar het Schakeljaar willen, maar daarvoor nog niet het vereiste niveau hebben. Of voor mensen die om een andere reden in een jaar tijd B1-niveau (Staatsexamen NT2 programma 1) willen halen.
Het is een interactieve cursus onder leiding van bevoegde docenten. Als je je diploma hebt gehaald, dan kun je kijken onder welke voorwaarden je toelaatbaar bent tot het Schakeljaar.

Werken in niveaugroepen

In het Voortraject worden lessen NT2 gegeven aan hoogopgeleide anderstaligen van niveau A0 tot B1.
De lessen worden gegeven in niveaugroepen: de beginnersgroep, de middengroep en de gevorderdengroep. In welke groep je kan beginnen is afhankelijk van je taalniveau bij de start van het Voortraject.
Tijdens de lessen werken we klassikaal of in kleinere groepjes onder leiding van de docent. De onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken komen allemaal aan bod.
Er is sprake van samenwerkend leren en we maken gebruik van activerende werkvormen.

In september starten wij met:
• een cursus 0 – A1 (eenvoudig): 8 weken, 3 dagdelen
• een cursus A1 – A2 (beginner): 12 weken, 3 dagdelen
• een cursus A2 – B1 (gemiddeld): 20 weken, 3 dagdelen