Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Praktische informatie

Startmoment

In september starten wij met nieuwe groepen.
Tijdens het schooljaar beginnen we – bij voldoende aanmelding - met 0-A1 groepen. Het is ook mogelijk in een lopende groep A1-A2 of A2-B1 in te stromen.
Mocht je interesse hebben in avondlessen, dan kun je contact met ons opnemen via NT2@windesheim.nl.

Kosten

De kosten voor deelname: € 4.800,- euro.

Via DUO is het mogelijk om een lening aan te vragen. Wij verwijzen naar de site van Blik op Werk waar meer informatie te vinden is (www.blikopwerk.nl). 

Keurmerk Blik op werk