Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Inhoud cursus

Windesheim biedt een intensieve cursus Nederlands als Tweede Taal (NT2) aan, van 0 tot niveau B1.

working togetherTijdens het hele traject word je voorbereid op een studie in Nederland. Deze route is alleen geschikt voor mensen die in land van herkomst al een middelbare schoolopleiding hebben gevolgd die vergelijkbaar is met een mbo 4, havo 5 of hoger. 

Na deze basiscursus NT2 A0-B1 kun je, als je aan de toelatingseisen voldoet, in september starten in het Schakeljaar voor Hoogopgeleide Anderstaligen. Het Schakeljaar bereidt je voor op een vervolgstudie (niveau Staatsexamen NT2 programma II).

Bekijk hier de video waarin coördinator Alies Vlasbloem het traject toelicht.