Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten waarin je aan de slag gaat met het ontwerpen van betekenisvol leesonderwijs.

Bijeenkomst 1: waar gaat het om bij betekenisvol leesonderwijs?

 • Inventariseren waar collega’s tegenaan lopen; behoeften/knelpunten/dromen.
 • Belang van lezen voor de ontwikkeling van leerlingen: taalontwikkeling én persoonlijke vorming.
 • Belang van een stimulerende leesomgeving (boekenaanbod).
 • Boekpromotie: elke deelnemer stelt zichzelf voor met zijn ‘homerun’-boek.
 • Leesniveaus: hoe sluit je aan bij verschillen tussen leerlingen?
 • Zicht krijgen op de eigen literaire competentie (leesniveaus) en die van leerlingen.
 • Opdracht: zicht krijgen op leesniveaus van leerlingen, de visie van school en collega’s, de leescultuur (leesomgeving) aan de hand van interviews en een ‘leescultuurtest’. 

Bijeenkomst 2: creatieve en digitale opdrachten

 • Wat kan digitale didactiek betekenen voor literatuuronderwijs?
 • Voorbeelden van creatieve opdrachten met ict: blogs, vlogs, fakebook, kennisclips.
 • Opdracht: ontwerp een creatieve leesopdracht die past bij jouw eigen visie en die van de school, waarin ict wordt ingezet en waarin het praten over leeservaringen centraal staat.

Bijeenkomst 3: praten over leeservaringen

 • Analyse van stand van zaken op school na bijeenkomst 1.
 • Voorbereiding: opname lezing Chambers bekijken.
 • Werkvormen: een ‘boekenkring’ én een ‘Vertel eens!’-gesprek over leeservaringen volgens de aanpak van Chambers en/of Tanja Jansen: laten ervaren wat een gesprek over een leeservaring kan doen.
 • Opdracht: zelf een gesprek over leeservaringen voeren met leerlingen of mogelijkheden hiervoor verkennen.

Bijeenkomst 4: wat is het doel van leesonderwijs en wat vraagt dit van jou als docent?

 • Wat wil je bereiken met je leerlingen en hoe kunnen zij dat laten zien?
 • Hoe toets je de leesontwikkeling, taalontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen?
 • Jouw visie: wat wil je bereiken en hoe ga je dat aanpakken?
 • Hoe houd je je eigen kennis up to date?
 • Hoe zorg je voor een motiverende leesomgeving?  
 • Opdracht: analyse van de toetsing van het literatuuronderwijs op jouw school; analyse van verbetering van het boekenaanbod en voor je eigen professionele ontwikkeling en die van je collega’s.

Bijeenkomst 5: hoe verder?

 • Presentaties van plannen op interactieve en creatieve wijze.
 • Hoe neem je je collega’s mee?

Afronding

Ter afronding van de cursus schrijf je een conceptadvies voor de school, met daarin aanbevelingen voor schoolbeleid/taalbeleid/vakwerkplan én lesideeën. Daarnaast geef je een presentatie over het ontwikkelde product.

Lerarenportfolio

De cursus is aangemeld bij Lerarenportfolio.nl