Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Inhoud cursus

In de post-hbo-cursus Motiverend leesonderwijs in mbo leer je waarom, wat en hoe leesonderwijs beter kan.

Motiverend leesonderwijs in het mbo

Leesplezier en leesmotivatie zijn belangrijk, juist ook voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Het is echter een grote uitdaging om het leesonderwijs goed vorm te geven. Ben je docent Nederlands in het mbo en wil jij straks de expert zijn die het leesonderwijs op jouw school op de kaart zet? Dan is deze cursus iets voor jou!

Taalontwikkeling en tekstbegrip zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle schoolcarrière en maatschappelijke loopbaan. De meeste mbo-opleidingen gebruiken hiervoor taalmethodes gebaseerd op het Referentiekader Taal, maar deze bieden te weinig houvast om de leesvaardigheid te stimuleren. Ze gaan in op deelvaardigheden van het lezen, maar zien het belang van leesplezier over het hoofd.

In deze cursus leer je hoe je mbo-studenten aan het lezen kunt krijgen, zoals via Vrij Lezen en door integratie met de beroepsvoorbereidende vakken en burgerschapsprogramma’s.

Kernaspecten

We gaan in op drie kernaspecten:

  • Visie op het belang van lezen voor de taalontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling binnen de beroepsopleiding.
  • Een motiverende en stimulerende leesomgeving: aantrekkelijk, actueel en toegankelijk boekenaanbod dat past bij de beroepsopleidingen.
  • Didactiek gericht op betekenisvolle leeservaringen in de eenentwintigste eeuw: gesprekken, boekenclubs, digitale didactiek.

Opdrachten

Tijdens de cursus voer je een aantal opdrachten uit in je eigen school, zoals het interviewen van collega’s en het observeren van leerlingen om zicht te krijgen op de knelpunten en verbeterpunten in het leesonderwijs. In de bijeenkomsten werk je aan een pilot om het leesonderwijs op je school te verbeteren. In de pilot probeer je werkvormen rondom lezen uit. Daarnaast ga je met de groep aan de slag met door jouzelf gelezen boeken voor jongeren.

Aan de hand van literatuurstudie, het uitwisselen van ervaringen en de kleinschalige opdrachten op de eigen school, doe je inspiratie op en ontwikkel je een persoonlijke visie op je pedagogisch-didactische taak als leesdocent. Je ziet voorbeelden van hoe het curriculum ánders kan worden ingericht. Ook ontwikkel je je eigen kennis van de jeugdliteratuur, door actuele boeken te lezen en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Docenten

De docenten van het traject zijn lerarenopleiders/onderzoekers van de lerarenopleidingen van Windesheim. Zij verzorgen literatuuronderwijs en vakdidactiek in de lerarenopleidingen en doen onderzoek voor het Kenniscentrum Bewegen en Educatie van Windesheim naar literatuuronderwijs, digitale didactiek en pedagogische kwaliteit van het onderwijs.

Doelen

Ontwerpen van betekenisvol leesonderwijs en dus ook:

  • Inspiratie en motivatie opdoen door met collega’s ideeën en ervaringen uit te wisselen.
  • Je kennis van jeugdliteratuur uitbreiden en ‘updaten’ door actuele boeken te lezen.
  • Gesprek op gang brengen binnen jouw school over de kracht van boeken en verhalen in het curriculum; zowel voor de algemene taalontwikkeling als voor persoonlijke vorming van leerlingen.
  • Nieuwe lesmaterialen ontwerpen voor in de klas.

Certificering

Je ontvangt aan het eind van het traject een certificaat.