Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Voor wie

De cursus Effectief schrijfonderwijs is interessant voor iedereen die in scholen of andere contexten actief is op het gebied van taal- en leesonderwijs.

Deze cursus is bedoeld voor leraren die in hun onderwijs graag meer aandacht willen besteden aan schrijven:

  • leraren in het primair - en voortgezet onderwijs
  • leraren in het mbo
  • taal- en leescoördinatoren
  • remedial teachers, intern begeleiders
  • logopedisten
  • leesconsulenten van bibliotheken
  • NT2-specialisten
  • toekomstige studenten van de master Educational Needs.
  • en voor iedereen die in scholen of andere contexten actief is op het gebied van taal- en leesonderwijs. 

Je voert opdrachten uit met kinderen. Het is daarom van belang dat je een passende (leer)werkplek hebt.

Deelnemen als team

Je kunt de cursus individueel of met verschillende leden van je team te volgen. Het is ook mogelijk dat wij de cursus op een school met een schoolteam uitvoeren. Wij stellen de cursus dan op maat samen.