Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

In vier bijeenkomsten van drie uur maak je kennis met de nieuwste inzichten op het gebied van schrijven.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten lees je theorie en maak je videobeelden van lespraktijken. Tijdens de bijeenkomsten verbinden we aan de hand van deze beelden theorie en praktijk.

Bijeenkomsten

De cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1  Effectief schrijfonderwijs: kennismaken met nieuwe inzichten op het gebied van schrijfonderwijs
Bijeenkomst 2  Motiverend schrijfonderwijs: kritisch kijken naar de schrijfopdrachten in de taalmethode, het ontwerpen van een korte motiverende schrijfopdracht
Bijeenkomst 3  Schrijffases en (digitale) scaffolding per schrijffase: kritisch kijken naar de schrijffases die op school gehanteerd worden, het ontwerpen van een schrijfles waarin alle schrijffases terugkomen en waarin per schrijffase sprake is van adequate (ICT)scaffolding
Bijeenkomst 4  Feedback geven bij schrijven: kritisch kijken naar de manier waarop op school feedback wordt gegeven op schrijfproducten en het hanteren van de feedbacktrechter; komen tot een innovatieve visie op onderwijs in schrijven