Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

We gebruiken activerende werkvormen. Jouw inbreng en ervaringen zijn hierbij uitgangspunt. Theorie en praktijkoefeningen wisselen elkaar af.

Welke onderwerpen behandelen we?

  • Aanvankelijk lezen fase 1
  • De methodieken Connect Klanken & Letters en/of Connect Woordherkenning
  • Begeleiding van leerlingen
  • Beoordeling eindproduct voor certificering (video-opname)

Onderzoeks- en behandelmaterialen en achtergrondliteratuur zijn beschikbaar ter inzage.

Vier bijeenkomsten

We starten met een introducerende bijeenkomst over aanvankelijk lezen fase 1 en de begeleidingsvormen Connect Klanken & Letters en/of Connect Woordherkenning. Na deze bijeenkomst selecteer je een leerling die je kunt begeleiden.

In de tweede bijeenkomst gaan we dieper in op de twee interventies, onder andere op basis van jouw ingebrachte casuïstiek. Na deze bijeenkomst start je met de leerlingbegeleiding.

Tijdens de derde en vierde bijeenkomst toon je jouw video-opnames van de leerlingbegeleiding waarin je interventie zichtbaar is. Ook beoordeel je opnames van anderen en evalueren we de opnames samen. Als afronding van de cursus lever je een video-opname die ter certificering beoordeeld wordt.

Studieboek

Het boek ‘Dyslectische kinderen leren lezen’ van Anneke Smits en Tom Braams wordt als basis voor de cursus gebruikt. De kosten voor dit boek zijn € 14,- en het ISBN-nummer is 9053528067. Wij raden je aan dit boek tijdens de cursus tot je beschikking te hebben.

Cursus op maat

Wij adviseren je de cursus met verschillende teamleden te volgen. Desgewenst is het mogelijk de cursus op jouw eigen locatie aan te bieden of de cursus voor je op maat te maken. Data en tijden worden dan in overleg met jou bepaald.