Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Inhoud cursus

In deze certificeringscursus staan de interventiemethodieken Connect Klanken & Letters en/of Connect Woordherkenning én jouw ervaringen centraal.

Anneke Smits, ontwerper van de methodieken en verbonden aan Windesheim, heeft de certificeringscursus ontwikkeld. Het gaat hier om de eerste fase van aanvankelijk lezen (begin groep 3).

Praktijk staat centraal

Tijdens de cursus staan jouw praktijkervaringen met kinderen met leesproblemen en dyslexie centraal. We werken met videomateriaal, onderzoeks- en behandelmaterialen, achtergrondliteratuur, theorie en verschillende activerende werkvormen. We verwachten dat je tijdens de cursus de mogelijkheid hebt om een leerling met leesproblemen of dyslexie te begeleiden en daarbij gebruikt maakt van de methodieken die tijdens de cursus behandeld worden.

Toepassing

De methodieken Connect Klanken/Letters en Connect Woordherkenning zijn bedoeld voor de eerste fase van aanvankelijk lezen in het basisonderwijs (begin groep 3), maar kunnen ook gebruikt worden in SBO en REC tijdens de periode van het aanvankelijk lezen. Ze zijn geschikt voor individuele en groepsgewijze interventie.

Wil je meer weten over begeleiding tijdens de tweede fase van aanvankelijk lezen in het basisonderwijs (vanaf eind groep 3), dan is de cursus Connect Vloeiend lezen en/of RALFI misschien interessant voor je.

Expertisecentrum Nederlands

De methodieken Connect Klanken & Letters en/of Connect Woordherkenning sluiten goed aan bij de protocollen leesproblemen en dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands.

Resultaat: Goede indicering en uitvoering

Na het volgen van deze cursus kun je de methodieken Connect Klanken & Letters en/of Connect Woordherkenning gebruiken om een goede indicering te maken; je helpt kinderen met leesproblemen en dyslexie nog effectiever.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. De cursus is geaccrediteerd bij de Stichting Adap voor 36 punten.