Voor wie

De cursus is bedoeld voor iedereen die wil leren coachen of coachend wil leren begeleiden, bijvoorbeeld leraren, (intern) begeleiders, kerkelijk werkers, leidinggevenden en mensen uit het bedrijfsleven, de overheid en mensen die werkzaam zijn in de dienstverlening.

Voor geïnteresseerden uit de Kinderopvang hebben we een andere cursus  

Coachen: iets voor jou?

Wat vragen van je dat je:

  • mogelijkheden hebben om collega’s, medewerkers, leerlingen, studenten of vrijwilligers te coachen
  • affiniteit hebben met begeleiding van anderen en je hierin wil professionaliseren
  • bereid bent om kritisch en constructief te kijken naar je eigen leerproces.

Voorwaarde voor deelname is het kunnen coachen van een of twee coachees en het kunnen opnemen en afspelen van de gesprekken op video. Hierbij wordt het formulier toestemming gebruik beelden door de coachee(s) vooraf ondertekend.

Meer mogelijkheden bij Windesheim

Post-hbo-opleiding

Onze Opleiding tot Coach is geschikt voor jou wanneer je werkt als gestarte coach of trainer, leidinggevende, docent met coachingservaring, organisatieadviseur, HRM-adviseur of projectmanager.

Belangrijk is dat je tijdens de opleiding minimaal vijf mensen op jouw werk coacht. Je voert gedurende het jaar in elk geval vijftien coachingsgesprekken met hen. 
Lees meer over de post-hbo-opleiding