Student ingang C

Inhoud cursus

Werk aan je persoonlijke, didactische en vakinhoudelijke vaardigheden in de cursus Rekenbevoegdheid.

In deze cursus verwerf je rekenbevoegdheid voor vo en mbo. Deze bevoegdheid wordt aangeboden in drie los te volgen modulen.

Inhoud

Je bekwaamt je op de volgende gebieden:

  • het eigen rekenvaardigheidsniveau
  • de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden
  • het zelf ontwerpen van rekeninhoud in samenwerking met leerlingen, collega's en omgeving
  • het afstemmen van de onderwijsbehoeften van leerlingen bij het rekenen
  • zicht hebben en houden op het rekenbeleid op school
  • reflectie en ontwikkeling

Wat levert het op?

Aan het eind van deze cursus ben je in staat om leerlingen in het vo en het mbo op te leiden tot het centraal rekenexamen van 2F en 3F. Je hebt je de didactische vaardigheden eigen gemaakt en gebruikt deze in de rekenlessen. Zo kun je veelvoorkomende oplossingsstrategieën en modellen toepassen en overbrengen op je leerlingen.

Ook ben je in staat om toetsgegevens te analyseren, rekenproblemen te signaleren en een gedifferentieerd aanbod te realiseren. Afgestemd om de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Je hebt zicht op de doorgaande rekenlijnen en op aansluitingsproblematiek van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, of vmbo - mbo. Je kunt passend rekenmateriaal ontwerpen en een rijke leeromgeving behorende bij de beroeps- of maatschappijcontext vormgeven. Daarnaast ben je in staat om je leerlingen te motiveren voor rekenen.

Persoonlijke ontwikkeling

Je ontwikkelt tijdens deze cursus kennis van verschillende differentiatiemodellen en verkent deze in je eigen onderwijspraktijk. De opgedane kennis breng je over in je schoolorganisatie. Je eigen ontwikkeling staat hierbij centraal. Je hebt zicht op je eigen competenties als rekendocent en stelt jezelf concrete doelen.

Drie modulen

Deze cursus bestaat uit drie modulen (beginners, gevorderd, expert). Deze opzet kun je zien bij het studieprogramma.

Ga naar het studieprogramma

Begeleiding

Gedurende de cursus wordt je begeleid door een docent. De afronding van de cursus vindt individueel plaats.  

Certificering Rekenbevoegdheid

Je ontvangt per module een certificaat. Volg je alle modules én beschik je al over een tweedegraadsbevoegdheid, dan ontvang je een diploma.