Studieprogramma

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en een individuele terugkoppeling na de derde bijeenkomst. 

Bijeenkomst 1:

De volgende onderwerpen staan centraal in de eerste bijeenkomst:

  • De voorbereiding en opbouw van een rekengesprek.
  • Het uitvoeren van een rekengesprek, met nadruk op rekenbeleving.
  • De opgedane kennis uitproberen in de praktijk met het voeren van een oefengesprek.

Na de bijeenkomst krijg je artikelen mee naar huis om te lezen.

Bijeenkomst 2:

In de tweede bijeenkomst staan onder andere de volgende onderwerpen centraal:

  • Het delen van ervaringen met het voeren van rekengesprekken.
  • Het bekijken van opnames van de eerder gevoerde gesprekken en elkaar feedback geven.
  • Kennis opdoen over de voorbereiding van een rekeninhoudelijk gesprek op basis van gegevensanalyse.
  • Toegerust zijn voor de uitvoering van een rekeninhoudelijk gesprek en dit oefenen in de praktijk in een oefengesprek.

Daarnaast krijgt je een opdracht, waarbij je kunt kiezen uit enkele opdrachten die te maken hebben met domeinspecifieke kennis.

Bijeenkomst 3:

Tijdens de derde bijeenkomst wordt ingegaan op:

  • Feedback geven en ontvangen op de opgenomen oefen-rekengesprekken om zo van elkaar te kunnen leren.
  • Informatie geven over rekengesprekken, afgestemd op jouw vragen en behoeften.
  • Het uitbreiden van kennis en ideeën ten aanzien van het achterhalen van onderwijsbehoeften.

Na de laatste bijeenkomst voer je nogmaals een oefenrekengesprek uit. De opname van het gesprek kun je inleveren bij de trainer voor persoonlijke feedback.