Student ingang C

Studieprogramma

De opleiding is vormgegeven vanuit 6 contactmomenten op de maandagmiddag. Daarnaast werk je aan opdrachten op je werkplek en is er zelfstudie in een digitale omgeving. 

De onderdelen

Gedurende het professionaliseringstraject komen o.a. aan de orde:

  • Het doorlopen van een toetscyclus en de plaats ervan in het curriculum
  • De visie die de school heeft op het vak rekenen en het eventueel formuleren van aanbevelingen voor het gehanteerde toetsbeleid van de school
  • Validiteit, betrouwbaarheid en haalbaarheid
  • Leerdoelen en leerniveaus, gekoppeld aan diverse taxonomieën
  • Het ontwerpen van beroepscontexten en bijbehorende indicatoren
  • Het handelingsmodel en het drieslagmodel, uitgaande van het ERWD-protocol
  • Gecijferdheid
  • Eigen leervragen
  • Verbetersuggesties

Je past, binnen het rekenonderwijs, relevante normen en criteria toe vanuit oogpunt van wetgeving, branches en kwaliteit, en weet de kennis ervan naar de juiste context te interpreteren.

De bijeenkomsten hebben diverse werkvormen met afwisselend theorie, ondersteuning en zelfstandig werken aan (project)opdrachten. Je leert de benodigde vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid, gericht op het kunnen aanleren van deze vaardigheden aan leerlingen en studenten. Je leert lesmateriaal maken en didactische instrumenten in te zetten om het leerproces van jouw collega’s en leerlingen te begeleiden.

Incompany

Naast het aanbieden van het scholingsaanbod in een traject voor de individuele leraar bestaat er de mogelijkheid om dit scholingstraject te volgen middels een incompany-traject op de eigen school, vanaf 8 deelnemers. In een persoonlijk gesprek met de onderwijsorganisatie wordt besproken welke wensen je hebt en hoe Windesheim dit kan invullen om hiermee op jouw school aan de slag te gaan.