Student ingang C

Inhoud cursus

Gedurende het professionaliseringstraject 'ontwikkelen van rekentoetsen in het onderwijs' doe je kennis en vaardigheden op om rekentoetsen te ontwerpen die passend zijn voor jouw school. Het professionaliseringstraject is gericht op de vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid.

Doel van de cursus

De rekentoets wordt een schoolexamen: je mag als school dus zelf beslissen of je rekenen als apart vak gaat geven zoals wiskunde, of binnen een cluster van vakken. Dergelijke vraagstukken vanuit de eigen praktijk krijgen een plek binnen het professionaliseringstraject, waarbij volgens een goed onderbouwd model een advies kan worden gevormd voor de eigen onderwijsomgeving. Hierbij wordt gestreefd naar het opzetten van een gezamenlijke database, schoolbreed.

Wat levert het op?

Aan het eind van deze cursus ben je in staat om invulling te geven aan het rekenexamen en een advies uit te brengen om concreet mee aan de slag te gaan binnen jouw school. Je hebt je daarnaast ook de didactische vaardigheden eigen gemaakt en gebruikt deze in de rekenlessen en het toewerken naar de examens.
Je weet af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Verder heb je zicht op de doorgaande rekenlijnen en op aansluitingsproblematiek van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, of vmbo - mbo. Je kunt passend rekenmateriaal ontwerpen en een rijke leeromgeving behorende bij de beroeps- of maatschappijcontext vormgeven. 

Afronding

Als je het professionaliseringstraject met succes afrondt, ontvang je een Windesheim certificaat.
Na het volgen van het professionaliseringstraject “ontwikkelen van rekentoetsen in het onderwijs”, kun je invulling geven aan (het ontwerpen van) de rekentoets op jouw school.