Twee mensen die lachend naar beneden kijken

Pedagogisch Didactisch Certificaat voor instructeurs

Wil jij opgeleid worden tot onderwijsondersteuner/instructeur? In deze eenjarige cursus leer je kennis, vaardigheden en attitudes overdragen, coachen en lesmateriaal ontwikkelen. 

Inhoud opleiding

Nieuwe technologische ontwikkelingen, internet en andere productie- en onderwijsmethoden vragen om mensen die volgens nieuwe kennis en inzichten kunnen handelen. In onze snel veranderende maatschappij is scholing erg belangrijk, omdat scholing een grote rol kan spelen bij veranderingen in bedrijven, scholen en de sociale sector. Door voor de klas te staan, blijf je leren en jezelf ontwikkelen. Leren van je leerlingen én van de professionals om je heen. De eenjarige cursus Pedagogisch Didactisch Certificaat leidt je op tot onderwijsondersteuner/instructeur en is toegesneden op de actuele thema’s die spelen bij het verzorgen van onderwijs en het zelfstandig leren. Je leert kennis, vaardigheden en attitudes overdragen, coachen en lesmateriaal ontwikkelen. Je maakt een portfolio zodat we kunnen zien wát je hebt geleerd en hoe.

De beoordeling vindt plaats via toetsen, verslagen, werkstukken en/of presentaties, die je opneemt in je portfolio. Een docent van Windesheim begeleidt je. Deze docent geeft feedback op de producten die je maakt in het kader van de beroepspraktijkvorming (stage). Hij bezoekt je op jouw werkplek/stageschool. Daarnaast beschik je over een begeleider op de werkplek/stageplaats.

Voor wie

Werk je als instructeur of onderwijsondersteuner in het speciaal onderwijs, primair of voortgezet onderwijs of in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar heb je nog geen erkend diploma? Dan biedt dit leerwerktraject je de mogelijkheid om je praktijkervaring te professionaliseren. Met dit traject schaaf je zowel je pedagogische en didactische als vakinhoudelijke kennis bij. Wil je de overstap naar het onderwijs maken en heb je nog geen baan in het onderwijs, dan is dit traject ook een mogelijkheid.

Ben je werkzaam als instructeur in het mbo en wil je weten of deze opleiding ook voor jou geschikt is, neem dan contact met ons op. Door gewijzigde wet- en regelgeving is deze opleiding niet altijd voldoende om benoembaar te zijn als instructeur in het mbo.

Twee varianten

Het traject Pedagogisch Didactisch Certificaat (PDC) kent twee varianten: de duale dagvariant en de avondvariant. De dagvariant is met name bedoeld voor instructeurs die
al werkzaam zijn in het onderwijs en een duaal traject willen volgen. De avondvariant is bedoeld voor deelnemers die de overstap naar het onderwijs willen maken of een deeltijdtraject willen volgen.

Voor deelname aan het duale traject geldt een aantal aanvullende eisen:
- Je leidinggevende moet ermee instemmen dat je een leerwerktraject volgt en je moet de gelegenheid krijgen om studie en werk te combineren.
- Je stelt samen met je werkgever een persoonlijk plan op, afhankelijk van je ambities en carrièremogelijkheden. 
- De coach van je instelling moet één uur per week beschikbaar zijn voor overleg.
- Je moet circa vier uren per week beschikbaar zijn om opdrachten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren.

De verschillen
Beide trajecten hebben een reflectieleerlijn (portfolio), waarbij leerdoelen en het werken met een portfolio centraal staan. Daarnaast kennen beide trajecten een pedagogisch- didactische leerlijn, waarin onder aandacht is voor: instructie geven, leerlingbegeleiding, klassenmanagement en lesgeven. De dagvariant kent twee extra leerlijnen: samenwerkend leren (intervisie/collegiale ondersteuning, geïntegreerde groepsopdrachten, excursie en coachingsvaardigheden) en de vak- en school leerlijn (kennis, vaardigheden en attituden vergroten. Dit gebeurt door zowel de coaches in te zetten als de vakdocenten van de opleiding en/of andere deskundigen. We besteden in het traject ook aandacht aan persoonlijke en levensbeschouwelijke vorming binnen een multiculturele school). Naast een verschil in inhoud kent de dagvariant ook meer contacttijd dan de deeltijdvariant op de avond.

Praktische informatie

Start September
Februari (bij voldoende aanmeldingen)
Studievorm Cursus
Studieduur 1 jaar
Lesdagen en lestijden Dagvariant: wekelijks op maandag van 9.00 - 16.00 uur
Avondvariant: wekelijks van 18.30 - 22.00 uur. Bij start in september op maandag, bij start in februari op woensdag
Studiebelasting

Dagvariant: 840 uur (30 ECTS). De studiebelasting is ongeveer 24 uur per week: 8 uur les, 4 uur zelfstudie en 12 praktijkuren binnen je baan of stage. 
Avondvariant: 500 uur (18 ECTS)

Toelating Mbo 4 werk- en denkniveau
Voor de dagvariant heb je ook een baan of stageplaats in het onderwijs nodig
Kosten Twee opties: avondvariant € 3060,- en dagvariant € 4210,-
Inschrijven Schrijf je in via de button onderaan de pagina
Certificering Pedagogisch Didactisch Certificaat voor instructeurs
Locatie Zwolle, het leerwerktraject kan ook incompany aangeboden worden