Vrouw die je aankijkt

Vormgeven adaptief beroepsonderwijs

Cursus

In de cursus Vormgeven adaptief beroepsonderwijs leer je hoe je beroepsonderwijs op zo'n manier kunt vormgeven dat de studenten goed worden voorbereid op de beroepspraktijk, maatschappelijke participatie en een leven lang leren. 

De cursus in het kort

Wil je als docent in het beroepsonderwijs bij het vormgeven van onderwijs meer systematisch te werk gaan en beter leren samenwerken met collega’s van de eigen onderwijsinstelling en uit de beroepspraktijk? Leer hoe je adaptief beroepsonderwijs kunt vormgeven.

Na afloop van de cursus:
- heb je de cyclus voor het ontwerpen van adaptief beroepsonderwijs twee keer doorlopen
- kun je collega’s in en buiten de school op een productieve manier betrekken bij de vormgeving van jouw onderwijs (co-creatie)
- kun je ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de maatschappij in brede zin (ook technologische ontwikkelingen) vertalen naar het eigen onderwijsontwerp
- kun je je op basis van de gekregen feedback en feedforward verder professionaliseren

Studieprogramma

Het eindproduct van deze mastermodule is een (her)ontwerp van eigen onderwijs. Je doet een inhoudelijke verkenning vanuit een actueel thema uit de beroepspraktijk en vertaalt dit naar het eigen onderwijs. De mastermodule is opgebouwd uit 6 blokken van 3 weken met steeds een face-to-face dag en een webinar in elk blok. In de elektronische leeromgeving vind je de literatuur, opdrachten en kun je in de werkruimte en het forum samenwerken en uitwisselen met medestudenten. 

Tijdens de mastermodule doorloop je de ontwerpcyclus:

- Analyse: je analyseert de ontwikkelingen in de beroepssector en hoe die een plek (moeten) hebben in de opleiding waar je werkt.
- Ontwerp + onderbouwing: op basis van passende onderwijs-ontwerpmodellen ontwerp je nieuw onderwijs
- Evaluatie ontwerp: met hulp van relevante partijen evalueer je de kwaliteit van je ontwerp.
In elke fase van het ontwerp betrek je mensen, zoals collega’s, professionals uit de beroepspraktijk, stakeholders, experts, studenten, beleidsmakers. 

Afronding van de mastermodule
Je maakt een (her)ontwerp van het eigen onderwijs en werkt daarin samen met relevante betrokkenen. In een legitimatieverslag beschrijf je het ontwerpproces en onderbouw je gemaakte keuzes vanuit theoretische concepten en praktijkeisen en – ervaringen.  Je ontvangt een certificaat van deelname en het behaalde eindniveau. De mastermodule is een onderdeel van de door de NVAO gecertificeerde master Expertdocent Beroepsonderwijs.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor docenten in het beroepsonderwijs (hbo, mbo of vmbo) die de ambitie hebben om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken en willen leren hoe de vormgeving van het onderwijs beter kan worden verbonden met de actualiteit van de beroepspraktijk.

Praktische informatie

Start Februari 2020 
Studievorm Cursus
Studieduur 20 weken
Lesdagen en lestijden

Op maandag van 14.00 - 18.00 uur (contactdagen), van 9.30 - 10.30 uur (online webinars)

Face-to-face contactdagen in Utrecht:
10 februari
2 maart
23 maart
20 april
11 mei
25 mei

Webinars: online contact op afstand
17 februari 
9 maart
30 maart 
20 april 
18 mei, en 
8 juni 
Inleverdatum eindopdracht 26 juni 2020

Studiebelasting 280 studiebelastingsuren (10 EC's)
Toelating

Je kunt deelnemen aan de cursus als je beschikt over: 

  • een diploma van een bacheloropleiding tot tweedegraads leraar van een beroepsgericht vak, óf
  • een diploma van een aansluitende vakinhoudelijke bachelor- of masteropleiding in combinatie met een pedagogisch-didactisch getuigschrift of een basiskwalificatie didactische bekwaamheid
  • minimaal 2 jaar werkervaring als docent in het beroepsonderwijs ((v)mbo of hbo)
Kosten €990,-. Dit is inclusief studiemateriaal in de elektronische leeromgeving
Certificering Je ontvangt een certificaat van Windesheim.
Locatie Cursus- en vergaderlocatie Domstad in Utrecht, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht