Studenten die met elkaar praten

Voor wie

Het opscholingstraject is bedoeld voor pabo-gediplomeerden en afgestudeerden van de pedagogische academie.

Het is van belang dat je werkzaam bent in de onderbouw vmbo basis/kader of in het voorbereidend speciaal onderwijs. Bovendien ben je nog niet bent gestart met een reguliere tweedegraads opleiding.

Bevoegdheden van Pabo gediplomeerden in het voortgezet onderwijs:

  • Kweekschool voor 1971 is bevoegd voor hele vmbo alle algemene vakken;
  • PA 1971-85 is bevoegd voor Nederlands en rekenen vmbo: dus niet voor andere vakken als wiskunde, mens en maatschappij natuur en gezondheid;
  • Pabo voor 2006 is alleen bevoegd voor LWOO en niet voor basis/kader;
  • Pabo gediplomeerden van op of na 2006 zijn gediplomeerd voor praktijkonderwijs, niet voor vmbo.