Student ingang C

Na de opleiding

Je hebt nu de tweedegraads lesbevoegdheid in jouw vakgebied voor het vmbo, de onderbouw van havo en vwo, het mbo en de volwasseneneducatie.

Andere beroepsmogelijkheden

Behalve lesgeven kun je met een tweedegraads bevoegdheid ook taken uitvoeren in de leerlingbegeleiding, de organisatie van buitenschoolse activiteiten en ICT. Met een diploma in het vak Nederlands kun je bijvoorbeeld ook inburgeringscursussen begeleiden en Nederlands als tweede taal geven.

Verder studeren

Met een tweedegraads bevoegdheid kun je doorstuderen voor een eerstegraads bevoegdheid. Daarmee mag je lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo. Een andere mogelijkheid is om (verkort) een bevoegdheid te halen in een ander vak.