Studenten die met elkaar praten

Voor wie

Het vakgericht zij-instroom-opleidingstraject is bedoeld voor afgestudeerden van een lerarenopleiding die al werkzaam zijn in het vo of mbo, maar nog niet volledig bevoegd voor het vak waarin je lesgeeft. Kijk voor subsidiemogelijkheden bij Praktische informatie.

Daarnaast ben je nog niet gestart met een reguliere tweedegraads opleiding in het vak dat je wilt gaan volgen. 

Bevoegdheden van Pabo gediplomeerden in het voortgezet onderwijs

  • Kweekschool voor 1971 is bevoegd voor hele vmbo alle algemene vakken;
  • PA 1971-85 is bevoegd voor Nederlands en rekenen vmbo: dus niet voor andere vakken als wiskunde, mens en maatschappij natuur en gezondheid;
  • Pabo voor 2006 is alleen bevoegd voor LWOO en niet voor basis/kader;
  • Pabo gediplomeerden van op of na 2006 zijn gediplomeerd voor praktijkonderwijs, niet voor vmbo.