Studenten die met elkaar praten

Inhoud opleidingstraject

In dit tweejarige opleidingstraject schaaf je je kennis over het vak en je vakdidactiek bij. Hierdoor kun je je rol als leraar in het voortgezet onderwijs nog beter vervullen en ben je volledig bevoegd.

Als docent in de onderbouw van havo/vwo of in het vmbo moet je bevoegd zijn voor het vak dat je geeft. Het ministerie van OCW vereist die bevoegdheid en heeft daarom extra faciliteiten vrijgemaakt om docenten te stimuleren de tweedegraads bevoegdheid te behalen.

Nederlands

In een studieprogramma van maximaal 120 EC (ongeveer 2 jaar ) werk je  aan de inhoud van je vakmanschap op het terrein van taalbeheersing, taalkunde en (jeugd) literatuur , vakdidactiek  en drama.

Wiskunde

In een studieprogramma van maximaal 120 EC (ongeveer 2 jaar) werk je aan de inhoud van je vakmanschap op het terrein van  rekenen, meetkunde, analyse, algebra en structuren, statistiek en andere toepassingen en vakdidactiek.

Engels

In een studieprogramma van maximaal 120 EC (ongeveer 2 jaar) werk je aan de inhoud van je vakmanschap op het terrein van de Engelse taalvaardigheid, taalkunde (jeugd)literatuur,  kennis van land en volk, en vakdidactiek.

Biologie

In een studieprogramma van maximaal 120 EC (ongeveer 2 jaar) werk je aan de inhoud van je vakmanschap op het terrein van planten, dieren, diversiteit van het leven, celbiologie, moleculaire biologie, genetica, evolutie, gedrag, ecologie en vakdidactiek.

Natuurkunde

In een studieprogramma van maximaal 120 EC (ongeveer 2 jaar) werk je aan de inhoud van je vakmanschap op het terrein van electromagnetisme, relativiteitstheorie, weer & sterrenkunde, scheikunde en vakdidactiek.

Scheikunde

In een studieprogramma van maximaal 120 EC (ongeveer 2 jaar) werk je aan de inhoud van je vakmanschap op het terrein van analytische chemie, organische chemie, fysische chemie, natuurkunde en vakdidactiek.

Overige tweedegraads vakken

De andere tweedegraads vakken kennen vergelijkbare programma's.

Na de opleiding

Na het tweedegraads vakgerichte zij-instroomtraject van maximaal 120 EC ben je tweedegraads bevoegd voor het betreffende vak.

Wat maakt Windesheim uniek in dit opleidingstraject?

De focus van Windesheim is gericht op de ontwikkeling van betekenisvolle kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om succesvol te functioneren in de toekomstige maatschappij. Tijdens dit opleidingstraject wordt er gebruikt gemaakt van toekomstgericht onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn kritisch denken, samenwerken, creativiteit, onderzoekend leren, mediawijsheid ICT vaardigheden en burgerschap (SLO, 2015). De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO.