Man die je aankijkt in het X-gebouw

Modulaire opzet

De Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs in deeltijd is flexibel ingericht en gebaseerd op het werken met leeruitkomsten.

Regie over je opleidingstraject 

In de eerste periode van het studiejaar breng je samen met jouw studiebegeleider in kaart welke individuele voorkeuren en wensen jij hebt ten aanzien van onder andere versnellen en vrijstellingen.

Leren met leeruitkomsten 

Het onderwijsprogramma is gebaseerd op het werken met leeruitkomsten. Bij het werken met leeruitkomsten gaat het om de resultaten van het leren en niet om de manier waarop deze resultaten behaald zijn. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar het behalen van je diploma.

 

Je hebt optimaal de regie over je eigen opleidingstraject. Samen met je studiebegeleider wordt je studie vormgegeven in het jouw gewenste tempo. We houden rekening met wat jij als professional aan kennis en ervaring meebrengt.

 

Modulaire opbouw

 

De Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs Deeltijd is modulair opgebouwd. De opleiding bestaat uit 7 verplichte modules van elk 30 studiepunten en een keuzeminor van 30 studiepunten. Iedere module bestaat uit drie leerlijnen (de beroepsleerlijn, de Samen Opleiden-leerlijn (loopbaanoriëntatie, stage en onderzoek) en de vakleerlijn.

 

Leeractiviteiten

De opleiding kent de volgende leeractiviteiten:

  • Lessen en begeleiding op Windesheim
  • Leren op de werkplek
  • Online leren

Toetsing

Aantonen dat je een leeruitkomst behaald hebt, kan op verschillende manieren:

  • Je wordt getoetst door de opleiding, je maakt een beroepsproduct, kennistoets, casustoets, een essay of geeft een presentatie.
  • Jij levert bewijs aan de hand van beroepsproducten uit de praktijk én een theoretische onderbouwing hierbij. We noemen dit een portfolio-assessment.