Man die je aankijkt in het X-gebouw

Inhoud opleiding

Haal je tweedegraads lesbevoegdheid en ga aan de slag als techniek-, ICT/informatica, of bouwdocent in het mbo of vmbo.

Bij de start van de opleiding kies jij één van de vier vakrichtingen: docent mbo-bouw, docent mbo-ICT/informatica, docent mbo-techniek of docent vmbo-techniek (PIE of BWI). Je wordt specialist in je vakgebied en leert hoe je leerlingen motiveert voor het vak. Door het relatief kleinschalige karakter van de opleiding biedt de technische lerarenopleiding persoonlijk onderwijs. Kleine klassen ingedeeld naar vakrichting zorgen voor specifieke aandacht voor de student.

Je hebt diverse mogelijkheden. Zo wordt je bijvoorbeeld opgeleid tot leraar Werktuigbouwkunde, Motorvoertuigen, Elektrotechniek, vmbo PIE, vmbo BWI, ICT/informatica, Bouwkunde of Bouwtechniek. 

Studieprogramma

De opleiding is opgebouwd rond drie leerlijnen: de beroepsleerlijn, de Samen Opleiden-leerlijn (loopbaanoriëntatie, stage en onderzoek) en de vakleerlijn. Het eerste en tweede jaar zijn ingedeeld in vier perioden. In elke periode besteden we aandacht aan deze drie leerlijnen.student met meetapparaat In dit deel van de studie ligt de lesstof grotendeels vast. In het derde en vierde jaar kies je zelf voor een groot deel waarin je je wilt verdiepen. Binnen jouw vakrichting kies je een specialisatie. Je specialisatie is met name een voortzetting van de vakleerlijn. In jaar drie en vier is bovendien veel ruimte gereserveerd voor de Samen Opleiden-leerlijn. 

Jaar 1 

In het eerste jaar leer je alle aspecten van het docentschap kennen. Een jaar bestaat uit twee semesters. Je krijgt modules als 'Van presenteren naar doceren' en 'Pedagogisch Handelen' en 'Adolescentie, leerprocessen en leermethodieken in het (v)mbo' uit de beroepsleerlijn.

Uit de Samen Opleiden-leerlijn 'Het dagelijks werk' en 'Door het jaar heen'. Docent worden leer je niet alleen uit de boeken. Je past je opgedane kennis ook toe in de praktijk doormiddel van een leerwerkstage.  

Daarnaast volg je modules uit de vakleerlijn afhankelijk van de door gekozen vakrichting. Een kleine greep uit de modules 'Project Opnemen' vanuit de vakrichting Bouw, 'Datacommunicatie en Netwerken' vanuit de vakrichting ICT/informatica, 'Techniek in de praktijk' vanuit de vakrichtingen mbo-techniek en vmbo-techniek (PIE of BWI). 

Daarnaast besteden we in het eerste leerjaar aandacht aan rekenen en de Nederlandse taal. Beide onderwerpen sluit je af met een toets. 

Jaar 2 

In het tweede jaar bouw je voort op het eerste jaar en wordt verder gewerkt aan een stevige basis voor het beroep van docent. Met modules uit de beroepsleerlijn als 'omgaan met verschillen' en 'coachend begeleiden'. Uit de vakleerlijn volgt verdieping op verschillende onderwerpen met modules als bijvoorbeeld 'Robotica' uit de vakrichtingen ICT/informatica en mbo-techniek, 'Hout en meubelverbindingen in de praktijk' uit de vakrichting vmbo-techniek en 'Metselwerk uitvoeren' uit de vakrichting Bouw . De vertaling naar de praktijk volgt in de Samen Opleiden-leerlijn die jaar 2 steviger wordt ingezet. In eerste instantie gaat het binnen de Samen Opleiden-leerlijn vooral over jou en je studieplan. Waar liggen jouw kwaliteiten en wat kun en wil je verbeteren?  Vooraf en tijdens je stage krijg je deskundige begeleiding van zowel een begeleider van je stageschool als van een Windesheimdocent.  

Jaar 3 en 4

In het derde en vierde jaar kies je zelf voor een groot deel waarin je je wilt verdiepen. Binnen jouw vakrichting kies je een specialisatie. Je specialisatie is met name een voortzetting van de vakleerlijn. En in het tweede semester van het derde jaar volg je een minor. 

In jaar drie en vier is veel ruimte gereserveerd voor de Samen Opleiden-leerlijn. Je ontwikkelt tijdens je studie geleidelijk steeds meer onderzoeksvaardigheden. Tegen het einde van je studie kies je een onderwijskundig onderwerp dat je interesseert en dit onderzoek je mede op je werkplek/stageplek. De Samen Opleiden-leerlijn sluit je af met een openbare les, waarmee je bewijst dat je goed les kunt geven.  

Een mogelijke minor die wij aanbieden

In het derde studiejaar kies je een minor. Met deze keuzeminor specialiseer je je en geef je de studie een persoonlijk tintje. Voor de invulling van de minor kun je kiezen uit het minoraanbod van Windesheim. Je kunt de minor ook op jouw eigen manier invullen – je kiest dan zelf een onderwerp en bepaalt zelf hoe je je daarin verdiept – of je volgt een minor aan een andere hogeschool. In deze laatste twee situaties moet de examencommissie vooraf toestemming geven.

Vakdocent in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten 

Binnen deze minor ontwikkel je je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten. Je leert de examendoelstellingen van het profiel te vertalen naar vakoverstijgend onderwijs en loopbaanontwikkeling waarbij je expliciet de regionale arbeidsmarkt betrekt. Je leert leerlijnen ontwikkelen die de onderbouw van het vmbo verbinden met het mbo.

Wanneer je deze minor met goed vervolg afrondt, ontvang je bij het behalen van de opleiding een extra bevoegdheid voor lesgeven in het (v)mbo profiel Dienstverlening en Producten.

Andere minors van Windesheim

Je kunt kiezen uit een breed aanbod, waaronder:
- Communicatie
- International Sustainable Development
- Leerlingenzorg
- Onderwijskundig leiderschap
- Zingeving voor professionals

Minors van andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst jouw plannen om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Werkvormen

Je volgt theorielessen, werkcolleges, workshops en praktijklessen. Op de lesdag werk je met regelmaat samen met je klasgenoten. De opdrachten buiten de lesdagen om zijn meestal zelfstandige opdrachten die je alleen uitvoert. Ook wordt er een enkele keer een excursie georganiseerd, ook altijd op de lesdag. Deze opleiding biedt naast de kennis die je opdoet over de vakinhoud ook veel ruimte om je didactische en communicatieve vaardigheden te oefenen.

Lachende man

Gepersonaliseerd leren

De inhouden van je studie liggen vast, maar binnen deze inhouden is ruimte om keuzes te maken. Bijvoorbeeld welke opdrachten je op je leerwerkplek (stage) wilt uitvoeren of dat je een vak ook op een andere manier kan afronden. Tijdens de studie word je begeleid door een studiebegeleider. Hij laat je nadenken over je kwaliteiten en belemmeringen en denkt mee over het vormgeven van jouw studie. Bijvoorbeeld bij de keuzes die je maakt, wat je wilt leren en waarom. Eerder verworven kennis en vaardigheden staan hierbij centraal.

Praktisch

De meeste lessen zijn in Zwolle, maar het kan ook voorkomen dat je op locatie les krijgt, omdat daar de juiste leermiddelen voor handen zijn. De lesdag verschilt per cohort; het éne jaar is de lesdag dinsdag en het andere jaar is de lesdag donderdag. Dit blijft gelijk tijdens de vier jaar studie en biedt tevens de mogelijkheid om te versnellen als je eerder verworven kennis en vaardigheden dit toelaten, door zowel de dinsdag als de donderdag lessen te volgen. Lessen vinden voor deeltijdstudenten die starten in september 2020 plaats op dinsdag tussen 12:30 en 21:30. De campus telt drie restaurants waar je eventueel tijdens de pauze een maaltijd kan nuttigen.

Studeren vanuit huis

Je studeert deels thuis, maar niet vrijblijvend. Er is sprake van een vast tempo waarbij het studierooster en deadlines het ritme aangeven. Een vast studietempo is belangrijk. Zo studeer je binnen vier jaar af. We houden het studieritme en -tempo er goed in. Veel discipline en een goede planning gedurende de week is hierbij belangrijk.

Elektronische Leeromgeving

In de Elektronische Leeromgeving (ELO) vind je alle studiewijzers van de vakken en projecten. Ook vind je hier het materiaal dat je nodig hebt voor de verschillende colleges. De ELO gebruik je ook om opdrachten in te leveren.

Intake

We willen dat je met plezier studeert en straks natuurlijk jouw diploma behaalt. Daarom kijken we in een intake naar bepaalde persoonlijke kwaliteiten die belangrijk zijn om je studie met succes te kunnen afronden, denk hierbij aan:

- doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en planningsvaardigheden
- goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
- motivatie tot het leraarschap
- voldoende tijd kunnen vrijmaken voor deze studie
- sociale vaardigheden
- goede vaardigheden in het gebruik van internet en software

Studielast

Formeel volg je de opleiding met een studieduur van vier jaar en 240 ECTS-studiepunten (60 ECTS-studiepunten per jaar). Je moet rekenen op een studielast van gemiddeld 30 uur per week, afhankelijk van jouw reeds verworven kennis en vaardigheden voor het beroep.

In de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs doe je veel specifieke kennis en praktijkervaring op. Het is een vereiste dat je goed zelfstandig kunt studeren, omdat de opleiding veel zelfstudie bevat. Wil je de opleiding combineren met een baan of andere bezigheden, dan moet je snel en efficiënt kunnen werken en plannen. En je moet gemotiveerd zijn om vier jaar hard te werken!

Diploma

Wanneer je de opleiding succesvol afrondt, krijg je de titel Bachelor of Education en ontvang je het getuigschrift Leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in het Technisch Beroepsonderwijs.