Studenten die naar elkaar kijken

Na de opleiding

Je hebt nu de tweedegraads lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Verder studeren

Na de opleiding kun je doorstuderen voor een eerstegraads lesbevoegdheid in het vak Scheikunde, waarmee je ook les kunt geven in de bovenbouw van havo en vwo en in het hbo.
Je kunt ook voor een masteropleiding kiezen, zoals de universitaire master Pedagogiek of de hbo-master Educational Needs.
Lees meer over de master Educational Needs