Groep volwassenen in gesprek met elkaar

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over de lerarenopleidingen via afstandsleren? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Staat je vraag of het antwoord er niet bij? Neem dan contact op met ons Windesheim Informatiecentrum. Wij zijn te bereiken via info@windesheim.nl en 0900 - 8899.

Lesgeven: iets voor jou?

Ik heb geen onderwijservaring, hoe weet ik of het onderwijs geschikt is voor mij?

Overweeg je een carrière in het onderwijs, maar weet je nog niet zeker of lesgeven iets voor jou is? Dan is de oriëntatietraining ‘Zin in lesgeven’ een goede investering. Wat zijn nu de uitdagingen en valkuilen van werken in het onderwijs? Tijdens deze driedaagse cursus krijg je een goede indruk. Wanneer je je aanmeldt voor deze opleiding en je bent niet werkzaam in het onderwijs, krijgt je een uitnodiging voor deze training. Lees meer over de training.

 

Stage

Hoeveel stage loop ik en wanneer?

In de eerste twee jaar loop je gemiddeld één dag per week stage. In de verdere opleiding varieert dat per jaar. Met de stageschool overleg je wanneer je stage loopt. Buiten de stages om zijn er opdrachten die op een school uitgevoerd moeten worden. In het afsluitende jaar loop je een stage van een half jaar.

Wie regelt de stageplek?

Je regelt zelf je stageplek. De stageschool moet voldoen aan een aantal criteria. Na aanmelding van je stageschool sluit je met de school een overeenkomst af. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de begeleiding en de mogelijkheden om de opdrachten die bij de stage horen uit te voeren.

Hoe meld ik mijn stageplek aan?

Via ons intranet. Je krijgt toegang tot het intranet zodra jouw inschrijving definitief is. Je krijgt vervolgens een begeleider van Windesheim toegewezen.

Mag ik stage lopen op de school waar ik nu werk?

Ben je al werkzaam in het onderwijs? Dan kun je jouw werkplek als stageplek opgeven.

Moet ik de stageplek geregeld hebben voor ik aan de opleiding begin?

Nee, maar wel zo snel mogelijk. Dit doe je via ons intranet. Je krijgt toegang tot het intranet zodra je inschrijving definitief is.

 

Contactdagen

Wat zijn contactdagen?

Contactdagen zijn mondelinge lesdagen. Per opleiding verschilt het verplichte en facultatieve aantal. Aan het begin van het studiejaar is een overzicht van alle contactdagen beschikbaar. Je schrijft je hiervoor in.

Waar en wanneer zijn de contactdagen?

Voor de meeste opleidingen zijn de lesdagen op zaterdag in Utrecht. Als er speciale eisen aan de faciliteiten worden gesteld, bijvoorbeeld een practicumlokaal, theaterzaal of bijzondere ICT-faciliteiten, kom je naar Zwolle. De opleidingen natuurkunde, scheikunde, biologie en gezondheidszorg en welzijn hebben de dinsdag als contactdag.

Zijn de contactdagen verplicht?

Dit is per opleiding verschillend. Als je je inschrijft voor een contactdag moet je ook aanwezig zijn. Het jaarrooster van de contactdagen is aan het begin van het cursusjaar bekend.

 

Buitenland

Kan ik ook studeren vanuit het buitenland?

Ja, alleen als je voor verplichte contactdagen en tentamens naar Nederland komt. Ook moet een groot deel van je stage in Nederland gelopen worden. Houd rekening met de regelgeving van de overheid met betrekking tot een verhoogd collegegeld. Hierover kun je meer informatie krijgen bij de Studentenadministratie via studentenadministratie@windesheim.nl. Ben je van plan om vanuit het buitenland te gaan studeren? Neem dan eerst contact op met het Bedrijfsbureau Afstandsleren, tel. 088 - 469 8700

Vrijstellingen

Kan ik vrijstellingen krijgen en hoe vraag ik ze aan?

Je komt voor vrijstellingen in aanmerking als je over een relevante vooropleiding of werkervaring beschikt. De richtlijnen voor vrijstellingen kun je per mail aanvragen bij de examencommissie Voortgezet Onderwijs via ExamencommissieVO@windesheim.nl Gebruik hiervoor het vrijstellingsformulier
Voor een aanvraag moeten gewaarmerkte kopieën van diploma’s, getuigschriften en cijferlijsten meegestuurd worden. De behandeling van een vrijstellingsverzoek neemt 8 tot 10 weken in beslag.

 

Collegegeld en stapelaars

Hoe hoog is het collegegeld?

Start je voor het eerst met een bacheloropleiding dan betaal je elk studiejaar collegegeld. Hiervoor moet je aan bepaalde criteria voldoen anders betaal je het instellingscollegegeld.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2019-2020 is het wettelijk collegegeld € 2.083,-. Start je voor het eerst met een bachelor, dan betaal je in het eerste en tweede studiejaar de helft van het collegegeld. Bekijk de hoogte van jouw collegegeld

Wat houdt de stapelaarsregeling in?

Studenten die een tweede bachelor- of masteropleiding volgen, betalen flink meer collegegeld omdat de overheid dit niet meer bekostigt. Deze studenten zijn zogenaamde ‘stapelaars’. Voor deze stapelaarsregeling bestaat een uitzondering voor studenten die nog niet eerder een eindgetuigschrift hebben behaald voor een bacheloropleiding in de domeinen Onderwijs en/of Gezondheidszorg en die zich nu voor het eerst gaan inschrijving voor een opleiding in het domein Onderwijs of Gezondheidszorg. Bekijk de hoogte van jouw collegegeld. Of neem voor vragen over jouw specifieke situatie contact op met de Studentenadministratie van Windesheim via studentenadministratie@windesheim.nl  

Zijn er nog andere kosten aan de opleiding verbonden?

Voor het volgen van een hbo-opleiding zijn de gebruikelijke kosten van toepassing voor boeken, readers, excursies, reiskosten, etc. Voor het volgen van een opleiding op afstand is een PC met internetverbinding noodzakelijk.

Kan ik de lerarenbeurs aanvragen wanneer ik met afstandsleren begin? 

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met DUO via www.duo.nl Zij verstrekken de beurs en kunnen de voorwaarden aangeven, ook voor wanneer de aanvraag ingediend moet worden.

 

Studietempo en bindend studieadvies

Kan ik volledig mijn eigen studietempo bepalen?

Nee, je studeert in alle studiejaren volgens een vast rooster in een vastgesteld tempo. Houd rekening met een studiebelasting van ongeveer 35 uur in de week en het Bindend Studie Advies (BSA). Het is wel mogelijk om vooruit te werken. Je kunt een aantal vakken zelfstandig zonder begeleiding bestuderen.

Wat is een bindend studieadvies (BSA)?

Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving moet je minimaal 54 studiepunten hebben behaald. Daarmee voldoe je aan de kwantitatieve eis van het Bindend Studieadvies. Naast deze kwantitatieve eis, moet je ook specifiek omschreven vakken met een voldoende hebben afgerond. Is dit niet het geval, dan ontvang je een negatief bindend studieadvies. Dit betekent dat je de studie niet kunt voortzetten.

 

Tentamens

Hoeveel tentamens zijn er?

Per opleiding verschilt het aantal tentamens van 4 tot 10 per jaar.

Wanneer heb ik tentamens?

Een studiejaar bestaat uit vier perioden, die je afsluit met twee tentamenweken. Schriftelijke tentamens worden in die tentamenweken aangeboden. Niet elk vak wordt met een schriftelijk tentamen afgesloten. Je kunt vakken ook afronden met opdrachten, scripties en/of presentaties. Je krijgt per jaar twee kansen om een vak af te sluiten met een voldoende.
Het tentamenrooster is aan het begin van elk studiejaar beschikbaar.

Waar en op welke dag zijn de tentamens?

Schriftelijke tentamens worden in Zwolle, Vlissingen en onder voorbehoud Den Haag op hetzelfde moment afgenomen. De mondelinge toetsen zijn in Zwolle. Deze vinden op doordeweekse dagen plaats, zowel overdag als vroeg in de avond.

Moet ik mij aanmelden voor tentamens?

Je moet je voor een tentamen altijd aanmelden, digitaal via ons intranet.

Wat is de kennisbasistoets?

Voor alle lerarenopleidingen in Nederland geldt dat er halverwege het vierde jaar van het studieprogramma een digitale landelijke kennisbasistoets wordt afgenomen. Deze toets moet voldoende worden afgesloten. 

 

Studiebelasting

Hoeveel tijd besteed ik aan de studie?

Bij een gemiddelde studiebelasting van 30 à 40 uur per week kun je de volledige opleiding in vier jaar afronden. Afhankelijk van het aantal verkregen vrijstellingen kun je de duur van de opleiding verkorten.

 

Intake

Wat houdt een intake in?

Voordat je met de opleiding kunt starten, houden we met jou een uitgebreide intake. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in jouw mogelijkheden om de opleiding met succes af te ronden. Want afstandsleren vraagt nogal wat van jou. Het is niet alleen thuis studeren volgens een vast tempo en rooster. De uitslag van deze verplichte intake is bepalend of je tot de afstandsvariant van de opleiding wordt toegelaten.