Studenten die naar elkaar kijken

Na de opleiding

Je hebt nu de tweedegraads lesbevoegdheid. Waar ga je werken? Bijvoorbeeld in het vmbo, de onderbouw van havo en vwo. Maar er is meer.

Ook de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie wacht op je, waaronder het middelbaar beroepsonderwijs.

Verder studeren

Na de opleiding kun je doorstuderen voor een eerstegraads lesbevoegdheid in het vak Nederlands, bijvoorbeeld aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hiermee kun je ook lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo en in het hbo. Je kunt ook voor een masteropleiding kiezen, zoals de universitaire master Pedagogiek of de hbo-master Educational Needs.

Lees meer over de master Educational Needs 

Er is meer!

De opleiding is in de eerste plaats een lerarenopleiding, maar de vaardigheden die je ontwikkelt, kun je ook prima gebruiken in andere functies waarin je omgaat met mensen en met ze communiceert. Bijvoorbeeld als voorlichter bij de overheid of als redacteur bij (educatieve) uitgeverijen.