Studenten die naar elkaar kijken

Inhoud opleiding

Je gaat in het praktijkonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs samen met leerlingen op zoek naar antwoorden op hun vragen.

Daarbij is er steeds oog voor het beroep waarvoor de leerlingen worden voorbereid of opgeleid.

Naast inhoud van het vak leer je ook manieren om dat vak over te brengen. Dit leer je bij onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactie

Je besteedt veel aandacht aan didactische vaardigheden. Je geeft straks niet alleen les; je begeleidt leerlingen ook, bent aanspreekpunt voor ouders en werkt samen met collega’s binnen en buiten de schoolorganisatie. Daarom leer je vaardigheden die je nodig hebt om te communiceren, voorlichting te geven en te presenteren. Je leert bovendien kritisch naar jezelf kijken zodat je je kunt blijven ontwikkelen.

k. Al die kennis en vaardigheden samen pas je toe in de stages die je gedurende de opleiding elk jaar loopt.

Kennisbasis

De thema’s gezondheid en bewegen, facilitair en zorg en welzijn zijn terug te vinden in de landelijke kennisbasis voor de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Binnen de vier thema’s zijn negen domeinen vastgesteld:

  1. Organisatie Gezondheidszorg en welzijn
  2. Beroeps- en werkhouding
  3. Doelgroepen
  4. Gezondheid en ziekte
  5. Leefstijl en gezond gedrag
  6. Professioneel handelen binnen de sector Gezondheidszorg en welzijn
  7. Voeding
  8. Facilitaire dienstverlening
  9. Vakdidactiek

Hiermee behandelen we de totale inhoud van het vak, til je de leerstof naar een hoger niveau en leer je de leerstof over te dragen op leerlingen.

Studiebegeleider

De studiebegeleider begeleidt je in het leerproces. Hij stuurt op het studietempo en begeleidt bij het uitvoeren van opdrachten. Soms betreft het individuele begeleiding en een andere keer begeleiding in een groep.

Op afstand, online en klassikaal les

Je studeert thuis en volgt via de elektronische leeromgeving onderwijseenheden. We werken daarbij met deadlines die in de tentamenweken worden gepland. Alle lesdagen vinden plaats op een dinsdag in Zwolle, de tentamens zijn gepland van maandag tot en met vrijdag.

Toetsen op locatie

Het studiejaar bestaat uit twee semesters. Elk semester bestaat uit twee periodes. Een semester wordt onderbroken en afgesloten door twee tentamenweken. De toetsvormen verschillen, zoals een schriftelijk tentamen, presentatie of verslag. De toetslocaties zijn in Zwolle, Vlissingen en onder voorbehoud Den Haag.