Studenten die naar elkaar kijken

Toelating

Heb je een volledig mbo-(niveau 4 middenkader- of specialistenopleiding), havo- of vwo-diploma? Dan mag je de opleiding volgen. Lees meer.

Intake

We vinden het van belang dat de studie die je kiest bij jou en je persoonlijke situatie past. Starten met een opleiding betekent bijvoorbeeld vaak dat je werk, privéleven en een studie intensief gaat combineren. Het is goed vooraf stil te staan bij de impact. Het intakegesprek steunt je bij het nemen van een bewust besluit over je start met de opleiding. We nemen onder meer de tijd om met je te spreken over jou als persoon, je verwachtingen en behoeften, en je match met de opleiding.

Hoe de intake werkt

Wanneer je je via Studielink aanmeldt, ontvang je van ons een mail over het intaketraject. Vervolgens nemen wij contact met je op voor een intakegesprek over onder meer je motivatie, studievaardigheden en werkervaring. Ook de mogelijkheid voor (aan te vragen) vrijstellingen komen aan bod. De intake geeft je een indicatie van je mogelijkheden en eventuele knel- of aandachtspunten om de opleiding succesvol te doorlopen. Het gesprek vormt de basis voor de overeenkomst die je samen aangaat over de invulling van de opleiding. Let op: een positieve intake leidt niet tot vrijstelling van wettelijke toelatingseisen en is geen vervanger voor eventuele toelatingsonderzoeken of –toetsen, zoals de 21+ toets.
Kijk op de pagina Inschrijven voor algemene informatie over toelating en inschrijving

Geen diploma en 21 jaar of ouder?

Ben je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder en heb je geen mbo-, havo- of vwo-diploma? Dan kun je het 21+ toelatingsonderzoek doen. Haal je de toets, dan ben je toelaatbaar tot de uitgekozen hbo-studie. Naast de algemene toets is er ook een aanvullende toets speciaal voor deze opleiding.

Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek en de aanvullende toets

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma? Dan kun je je in principe inschrijven.

Lees meer

Vrijstellingen

Heb je in het verleden een relevante opleiding gevolgd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Je kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de Examencommissie Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs van Windesheim.

Download het aanvraagformulier vrijstellingen (formulier opent in nieuw venster)

Bindend studieadvies

Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving moet je minimaal 45 studiepunten hebben behaald. Daarmee voldoe je aan de kwantitatieve eis van het Bindend Studieadvies. Naast deze kwantitatieve eis, moet je ook een aantal specifiek omschreven vakken met een voldoende hebben afgerond. Aan het einde van het tweede jaar van inschrijving moet je alle propedeuseonderdelen met succes hebben afgerond. Is dit niet het geval, dan ontvang je een negatief bindend studieadvies. Dit betekent dat je de studie niet kunt voortzetten.

Taaltoets

Een verplicht onderdeel van de propedeuse is de taaltoets. Je moet voor deze toets slagen om verder te kunnen gaan met de opleiding.