Studenten die naar elkaar kijken

Na de opleiding

Je hebt nu de tweedegraads lesbevoegdheid om aan de slag te gaan in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Verder studeren

Na de opleiding kun je doorstuderen voor een eerstegraads lesbevoegdheid in het vak Geschiedenis, waarmee je ook les kunt geven in de bovenbouw van havo en vwo en in het hbo. Je kunt ook voor een masteropleiding kiezen, zoals de universitaire master Pedagogiek of de hbo-master Educational Needs.

Er is meer!

De opleiding is in de eerste plaats een lerarenopleiding, maar de vaardigheden die je ontwikkelt, kun je ook prima gebruiken in andere functies waarin je omgaat met mensen en met hen communiceert. Bijvoorbeeld voorlichter in de toeristenbranche, de automatisering of bij de overheid.