Studenten die naar elkaar kijken

Tweede jaar en verder

Je leert hoe je leerlingen een vergelijking kunt laten maken van de tijdvakken met onze 21e eeuw. Waar ga je nog meer mee aan de slag?

Het leren lesgeven krijgt natuurlijk ook alle aandacht in de vakken onderwijskunde, vakdidactiek, drama en pedagogiek. Je verdiept je verder in de belangrijkste tijdvakken van de geschiedenis.

Vakken

In het laatste jaar herhalen we alle tijdvakken nog eens.

Kennistoets

In het derde of het vierde jaar maak je een vakinhoudelijke kennistoets waarvoor je moet slagen. Deze toets gaat over veel onderdelen van de opleiding. Deze landelijk ingevoerde kennistoets wordt op grond van ministeriële regelgeving door alle lerarenopleidingen in Nederland afgenomen.

Werkvormen

Thuis, online en klassikaal les

Een studieperiode duurt acht weken. Je studeert thuis, volgt zelfstudiemodules én in iedere studieperiode één online module met jouw medestudenten. Je werkt dan samen in een kleine online studiegroep. We werken daarbij met een deadline. Daarnaast heb je iedere studieperiode één keer klassikaal les in Utrecht. Afhankelijk van de inhoud van zo’n les kan het ook zijn dat je naar Zwolle moet komen.

Toetsen op locatie

Na iedere studieperiode zijn er twee toetsweken en sluit je de periode af met een schriftelijk tentamen, presentatie of verslag. De toetslocaties zijn in Zwolle, Vlissingen en onder voorbehoud Den Haag.

Stage

In alle jaren loop je stage. De omvang sluit aan bij jouw ervaring en mogelijkheden. Richtlijn daarbij is het volgende: in het eerste studiejaar ben je gedurende een half jaar één dag op de stageschool aanwezig. In het tweede studiejaar loop je een à twee dagen stage per week. In het derde jaar loop je een half jaar lang stage, twee dagen per week. Na iedere stage willen we graag zien dat je de bekwaamheidseisen die bij de stage horen ook beheerst. Daarna start je met de volgende stage. In het laatste jaar van de opleiding sta je een half jaar zelfstandig voor de klas, vier dagen per week of een heel jaar, twee dagen per week. 

Minors

In het derde jaar volg je een keuzeminor. Hiermee geef je nog meer kleur aan jouw studie. We bieden de volgende minors aan:

Communicatie

Je leert op een professioneel niveau te communiceren in (groeps)gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s, zoals feedback geven en ontvangen. Hierdoor bereik je wat je wilt en leg je gemakkelijk contact met collega’s en ouders.

Zingeving voor professionals

Je leert visies en achtergronden van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen, filosofie en ethiek (beter) kennen.

Cultuureducatie

Je weet straks meer over verschillende kunstdisciplines en je leert hoe je jouw enthousiasme hierover kunt overdragen op anderen.

Onderwijskundig leiderschap

Je neemt een kijkje in de keuken van een schoolorganisatie. We richten ons op ontwikkeling binnen teams en veranderingsprocessen.

Minors van andere opleidingen

Wil je een minor volgen van een andere opleiding van Windesheim? De examencommissie toetst dit en moet goedkeuring geven.

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst jouw plannen vooraf om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Afstuderen

Vierde jaar: Leraar in Opleiding op stageschool

In het vierde jaar sta je zelfstandig voor de klas, dan kan in een blokvorm van het half jaar of een lintvorm van een jaar. Je werkt dan als Leraar in Opleiding (LiO) en bent een volwaardig lid van het team op jouw stageschool. Daarnaast voer je een onderzoek uit naar een aspect van jouw eigen functioneren als leraar. Bijvoorbeeld ‘Hoe kan ik, als docent, het gebruik van een digitaal schoolbord zodanig in een les integreren dat het bijdraagt aan het uitvoeren van betekenisvol onderwijs voor leerlingen?’