Studenten die naar elkaar kijken

Eerste jaar

In het voorjaar van 2019 volgt meer informatie.

In de eerste twee studiejaren maak je kennis met de verschillende tijdvakken.  Zowel de vaderlandse, Europese als wereldgeschiedenis komen aan bod. Je ontdekt verbanden, krijgt oog voor oorzaken en gevolgen, ervaart inleving en standplaatsgebondenheid en ontdekt dat geschiedenis een “construct van het verleden” is en interpretatief van aard.

Er zijn verschillende afrondingsvormen: tentamens werkstukken, presentaties. Binnen bepaalde kaders is er ruimte om voor een eigen afrondingsvorm te kiezen.

De vakinhoudelijk vakken worden zoveel mogelijk in verband gebracht met de vakdidactiek. Hoe maak je je lessen betekenisvol, dat wil zeggen hoe zorg je ervoor dat leerlingen een verband kunnen leggen tussen de geschiedenis en zichzelf, de huidige samenleving en het bestaan in het algemeen. Je leert lessen ontwerpen en uitvoeren. Presentatievaardigheden spelen daarbij uiteraard ook een rol.