Studenten die naar elkaar kijken

Tweede jaar en verder

Alle kennis over algemene en bedrijfseconomie die je in het eerste jaar hebt opgedaan en de vaardigheden die je hebt geleerd, bouw je de jaren daarna verder uit.

Vanaf het tweede jaar verdiep je je verder in onderwerpen als:

• Omgaan met verschillen
• Samen opleiden
• Coachend begeleiden
• Kennisontwikkeling, ondernemersvaardigheden en probleemgestuurd onderwijs. Dit doen we met de blik gericht op het MBO
• Projectmatig werken

Tijdens je studie  kies je een minor van 30 ECTS. Normaal gesproken volg je deze minor in het derde studiejaar.

In het vierde en laatste jaar ben je naast de afstudeerstage en het afstudeeronderzoek ook vakinhoudelijk aan het afstuderen. Je laat zien de professionele vakinhoud van de studie economie te kunnen vertalen in een lessenserie, waarbij materiaal wordt ontwikkeld dat innoverend en motiverend is om te volgen voor leerlingen. 

Kennistoets

In het 3e of 4e jaar maak je een kennistoets waarvoor je moet slagen. Deze toets gaat over vakinhoudelijke onderdelen van de opleiding. Deze landelijk ingevoerde kennistoets wordt op grond van ministeriële regelgeving door alle lerarenopleidingen in Nederland afgenomen.

Thuis, online en klassikaal les

Een studieperiode duurt zeven of acht weken. Je studeert thuis, volgt zelfstudiemodules én werkt on- en offline met medestudenten. We werken daarbij met deadlines. Daarnaast heb je iedere studieperiode wekelijkse bijeenkomsten in Zwolle op een doordeweekse dag.

Toetsen op locatie

Na iedere studieperiode zijn er één of twee toetsweken en sluit je de periode af met een schriftelijk tentamen, presentatie of verslag. De toetslocaties zijn in Zwolle en onder voorbehoud in Vlissingen en Den Haag.

Stage

In het tweede studiejaar loop je een à twee dagen stage per week. In het derde jaar loop je een half jaar lang stage, twee dagen per week. Als je de bekwaamheidseisen behorende bij een stage kunt aantonen, rond je die stage af en kun je met de volgende starten. In het laatste jaar van de opleiding sta je een half jaar of een jaar zelfstandig voor de klas, drie of vier dagen per week.

Minors

Tijdens je studie volg je een keuzeminor. Hiermee geef je nog meer kleur aan jouw studie. We bieden de volgende minoren aan:

Vakdocent in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten 

Binnen deze minor ontwikkel je je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten. Je leert de examendoelstellingen van het profiel te vertalen naar vakoverstijgend onderwijs en loopbaanontwikkeling waarbij je expliciet de regionale arbeidsmarkt betrekt. Je leert leerlijnen ontwikkelen die de onderbouw van het vmbo verbinden met het mbo.

Wanneer je deze minor met goed vervolg afrondt, ontvang je na het behalen van de opleiding een bevoegdheid voor lesgeven in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten.

Communicatie

Je leert op een professioneel niveau te communiceren in (groeps)gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s, zoals feedback geven en ontvangen. Hierdoor bereik je wat je wilt en leg je gemakkelijk contact met collega’s en ouders.

Zingeving voor professionals

Je leert visies en achtergronden van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen, filosofie en ethiek (beter) kennen.

Cultuureducatie

Je weet straks meer over verschillende kunstdisciplines en leert hoe je jouw enthousiasme hierover kunt overdragen op anderen.

Onderwijskundig Leiderschap

Je neemt een kijkje in de keuken van een schoolorganisatie. We richten ons op ontwikkeling binnen teams en veranderingsprocessen.

Minors van andere opleidingen

Wil je een minor volgen van een andere opleiding van Windesheim? De examencommissie toetst dit en moet goedkeuring geven.

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst jouw plannen vooraf om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Vierde jaar: Leraar in Opleiding op stageschool

In het vierde jaar sta je een half jaar of een jaar zelfstandig voor de klas. Je werkt dan als Leraar in Opleiding (LiO) en bent een volwaardig lid van het team op jouw stageschool. Daarnaast voer je een onderzoek uit naar een aspect van jouw eigen functioneren als leraar. Bijvoorbeeld ‘Hoe kan ik, als docent, het gebruik van een digitaal schoolbord zodanig in een les integreren dat het bijdraagt aan het uitvoeren van betekenisvol onderwijs voor leerlingen?’