Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

Leer in 21 bijeenkomsten alle ins- en outs van techniekonderwijs in het primair onderwijs.

Programma

In 21 bijeenkomsten leer je alle ins- en outs van het techniekonderwijs in het primair onderwijs. Thema's die aan bod komen zijn onder andere:

 • Mens en medisch
 • Water
 • Natuur en energie
 • Mobiliteit en ruimte
 • Science en exploration
 • Market en money

Onderzoekend en ontwerpend leren zijn twee didactische aanpakken die centraal staan binnen deze opleiding. Met behulp van deze didactiek maken leerlingen zich onder meer onderzoeks- en ontwerpvaardigheden eigen en doen ze kennis op over natuurwetenschappelijke en technische fenomenen.

Doelstellingen

Het primair onderwijs heeft in het kader van het Techniekpact beloofd Wetenschap & Technologie (W&T) een substantiële plaats te geven in het lesprogramma. Onderzoekend en ontwerpend leren is een didactiek die belangrijk is om leerdoelen op het domein van W&T te bereiken.

De deeldoelstellingen van de leergang zijn

 • De leraar ontwikkelt een visie op op Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) en Wetenschap & Technologie (W&T) in het basisonderwijs
 • De leraar reflecteert op de eigen onderzoekende en ontwerpende houding
 • De leraar ontwikkelt het didactisch repertoire dat hoort bij OOL
 • De leraar ontwikkelt overzichtskennis over het inhoudelijke domein van W&T en ontleent hieraan inspiratie voor de inhoud van leeractiviteiten
 • De leraar ontwerpt leeractiviteiten voor OOL en voert deze uit • De leraar monitort de ontwikkeling van de houdingen en vaardigheden van de leerlingen voor onderzoeken en ontwerpen en geeft de leerling ontwikkelingsgerichte feedback • De leraar kan W&T en OOL integreren met één of meer andere domeinen, zoals Taal, Kunst/Cultuur, of Programmeren
 • De leraar betrekt de wereld buiten de klas (zoals ouders, bedrijven, natuurorganisaties, het voortgezet onderwijs of science centers) bij OOL
 • De leraar sluit aan bij de specifieke mogelijkheden van de eigen school en vervult een expertrol naar collega