Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Praktische informatie

Bekijk alle praktische informatie rondom Wetenschap en Techniekcoördinator.

Startdatum  Begin februari 2020                    
Studievorm  Post-hbo-opleiding 
Studieduur  1 kalenderjaar 
Lesdag(en) en lestijden  Inspiratiesessies worden op de woensdagmiddag gepland.                              

 

 

Studiebelasting  totaal 200 uur, bestaande uit inspiratiesessies, opdrachten en zelfstudie. 
Toelating Je bent een bevoegde leraar in het PO                                              
Kosten

€ 2.505,- Data, tijden en prijzen voor volgend schooljaar worden in januari 2019 vermeld op de website

Windesheim hanteert geen inschrijf- of examenkosten.        

Tips om je studie te financieren     

Certificering Je ontvangt een post-hbo-certificaat van Windesheim
Locatie  Zwolle