Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Inhoud cursus

Ga als leerkracht in het primair onderwijs aan de slag als techniekcoördinator.

Alle basisscholen bieden hun leerlingen structureel wetenschap en technologie aan in 2020, met een prominente plek voor digitale vaardigheden (doel 1, Techniekpact).

Het onderwijs staat voor de uitdaging om leerstof te ontwikkelen die relevant is voor de éénentwintigste eeuw. Welke kennis en vaardigheden zijn van belang voor een toekomstbestendig curriculum? Over deze vraag, die leerkrachten en docenten bezighoudt, buigen de OESO (2012) en de ministeries van SZW, OCW en EZ (2014) zich. 

Overleggende studenten

Wetenschap en Techniekcoördinator

Docenten zijn de sleutel tot succes en zij staan nu voor de didactische uitdaging van het toekomstbestendige onderwijs. Dit vraagt nieuwe vaardigheden van onderwijsprofessionals. Elk jaar start er bij Windesheim een groep met de post-hbo Wetenschap en Techniekcoördinator. Deze opleiding richt zich op leerkrachten in het basisonderwijs die aan de slag willen als techniekcoördinator.

Inhoud van de opleiding

In deze opleiding staat centraal:

  • Op onderwijskundig niveau binnen een school aan de slag met implementatie van W&T door middel van een schoolplan.
  • De didactiek van onderzoekend leren • Integratie met andere leergebieden zoals taal en cultuureducatie
  • Lessenseries ontwikkelen geëinspireerd door technische beroepen en situaties uit je directe omgeving
  • Helpen van collega's die handelingsverlegen of onervaren zijn
  • Je opleidingssvraag en praktijksituatie vormen onze belangrijkste uitgangspunten. Samen stippelen we een traject uit dat écht werkt en op jouw situatie is toegespitst.

Certificering

Na succesvolle afronding ontvang je een erkend post-hbo-certificaat van Windesheim.