Studenten voor een scrumbord

Studieprogramma

De opleiding wordt blended aangeboden en we werken met diverse thema's.

Thema's

Om de begeleidingsvaardigheden en het inzicht in de complexiteit in de klas te vergroten, komen de volgende thema’s in deze opleiding aan bod:

  • positieve psychologie
  • oplossingsgericht coachen
  • handelingsgericht werken
  • communicatieprincipes
  • reflectie en kernreflectie

Evaluatie en toetsing van het leerproces

Tijdens de opleiding krijgt je feedback op zowel het leerproces als de ontwikkeling van jouw competenties. Daarnaast is toetsing onderdeel van het leerproces. De opleiding kent een aantal toetsmomenten:

  • analysevaardigheden (halverwege het eerste jaar)
  • tussentijdse feedback op nagesprekken (aan het eind van het eerste jaar)
  • beoordeling van een nagesprek (na 1,5 jaar)

Docent voor de klasAfronding

In de opleiding bouw je een portfolio op met daarin de beschrijving van vier begeleidingstrajecten. Dit portfolio is, samen met een voldoende beoordeling van een nagesprek, de basis voor het afronden van de opleiding. Het nagesprek wordt beoordeeld door twee beoordelaars.