Studenten voor een scrumbord

Inhoud opleiding

Je leert coachings- en communicatievaardigheden toe te passen om collega’s en leerlingen aan de hand van filmbeelden te laten reflecteren op eigen handelen.

Practitioner beeldbegeleidingLeraren willen hun vak goed uitoefenen en optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Met de toename van de diversiteit, door invoering van het passend onderwijs, staan leraren vaak alleen voor de opgave in het vinden van een passende aanpak. Een complexe opgave die door de toename van leerlingen/studenten met leer- en gedragsproblemen nog complexer is geworden. De complexiteit waarmee de leraar dagelijks te maken heeft verdient beeldbegeleiding.

Beeldbegeleiding is een vorm van coaching waarbij de leraar en de begeleider met filmopnames in de groep kijken naar patronen in het handelen van de leraar en de reactie van de groep. Hierbij zijn de kwaliteiten en de kracht van de leraar het uitgangspunt. Daarnaast ligt de nadruk op de kansen en mogelijkheden van de leraar om aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van leerlingen/studenten. Hierbij gaan we uit van het principe dat als de leraar iets verandert in het handelen, de leerlingen/studenten anders reageren.

Doel van de opleiding

Je leert coachings- en communicatievaardigheden toe te passen om collega’s en leerlingen aan de hand van filmbeelden te laten reflecteren op eigen handelen. Hierbij leer je verantwoord filmbeelden te analyseren en patronen in handelen te herkennen. In de analyse en het coachen stel je de kwaliteiten van de ander en de kracht van het handelen voorop. Bewustwording van eigen kwaliteiten en kracht van eigen handelen is aanzet tot verbetering en verandering.

Na het succesvol afronden van de post-hbo opleiding Practitioner beeldbegeleiding kun je collega’s en leerlingen in de school effectief coachen door het inzetten van beeldbegeleiding. Je leert de collega of leerling/student, die je begeleidt, eigenaar te zijn van het eigen leerproces.

Blended leren

De opleiding wordt blended aangeboden. Dat houdt in dat we werken met een elektronische leeromgeving waarin literatuur, materialen, toelichting en opdrachten staan. In de bijeenkomsten op de campus sluit de docent aan op jouw specifieke vragen en legt de verbinding tussen de theorie en jouw praktijk.

Visie

Het uitgangspunt is dat we opleiden voor onderwijs dat vanzelfsprekend uitgaat van verschillen. Het denken en handelen van de leraar is bepalend bij het maken van de keuzes voor een passende aanpak: de leraar maakt het verschil. Hierbij gaan we uit van de kwaliteiten, kansen en mogelijkheden van de leraar. De nadruk ligt vooral op het doorvoeren van kleine veranderingen die direct toepasbaar zijn.  

Lerarenportfolio

De opleiding is gevalideerd door het Lerarenportfolio en daarmee opgenomen in lerarenportfolio.nl. Dit is een register voor en door leraren in het primair, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Certificering

Je ontvangt het post-hbo-certificaat Practitioner Beeldbegeleider als je de gehele opleiding hebt behaald.  Met dit certificaat ben je toelaatbaar tot de beroepsvereniging van de Landelijke Beroepsgroep Beeldbegeleiders (LBBb)a.