Volwassene loopt uit X

Voor wie

De PBS-opleidingen zijn interessant voor schoolteams die een oplossing zoeken voor problemen die ontstaan door gedragsincidenten in de school.

Probleemgedrag in het onderwijs komt bijna overal voor. Veel personeelsleden op scholen voelen zich hierdoor machteloos. Daarnaast kan het de prestaties van leerlingen negatief beïnvloeden. Herken je dit? Misschien is het dan ook voor jouw schoolorganisatie tijd voor een andere aanpak.

PBS-team in de school

In het PBS-team zit de directeur van de school, iemand vanuit de zorg, een afvaardiging van leraren en overig personeel, een datamanager, een ouder en soms ook een leerling. Ook kunnen ambulant begeleiders en/of medewerkers vanuit de jeugdzorg een rol krijgen in het implementatieproces naar leraren en leerlingen toe. Belangrijke rollen in het PBS-team zijn weggelegd voor de voorzitter (de PBS-coördinator), die tevens fungeert als intern coach, de notulant, die zorgt voor heldere communicatie, en de datamanager die data verzamelt, verwerkt en aantrekkelijk publiceert.

Ervaringen van scholen

‘Je instructietijd neemt toe, omdat je geen tijd verliest aan het bestraffend toespreken van slechts 5% overtreders! Bovendien is de sfeer prettiger als je andere leerlingen steeds bewust een pluim mag geven!’
Zorgcoördinator voortgezet onderwijs

‘De regels in de gang helpen goed. Er is minder ruzie en er zijn minder ongelukken.’
Leerling basisonderwijs

‘Hoe ga je om met kinderen die niet gevoelig lijken voor gezag? Als de kinderen het gezag in de klas en thuis niet accepteren, dan ontstaat er behoefte aan hulp voor de leerkracht en kind.’
Leerkracht basisonderwijs

‘Hoe zorg ik voor een goede werksfeer tussen de ‘reguliere’ leerlingen en de leerlingen met een concentratieprobleem, zodat de reguliere leerlingen zich wel op hun taak kunnen blijven focussen?'
Leerkracht basisonderwijs