Volwassene loopt uit X

Studieprogramma

Je leert meer over de PBS-piramide: het raamwerk voor het implementeren van PBS-interventies op drie ondersteuningsniveaus.

PBS_piramide

PBS-piramide

Bij het implementeren van PBS wordt de PBS-piramide als uitgangspunt genomen. Deze is opgebouwd uit drie interventie- en ondersteuningsniveaus: de groene, gele en rode interventies.

Groene interventies

De groene interventies hebben betrekking op heldere gedragsverwachtingen, positieve benadering, goed klassenmanagement en passend onderwijsaanbod. Ze gelden voor iedereen en 80% van de leerlingen heeft hier ook genoeg aan.

Gele interventies

De gele interventies worden toegepast op leerlingen met een beperkt risico op het ontstaan van gedrags- en leerproblemen. Wat betreft interventies kun je denken aan trainingen op het vlak van sociale vaardigheden en het ‘check-in, check-out’-programma.

Rode interventies

Een klein deel (1 tot 5%) van de leerlingen kampt met ernstige problematiek. Voor hen worden rode, individuele interventies ontwikkeld. Daarnaast profiteren deze leerlingen van preventieve maatregelen op het groene en gele niveau die extra worden ingezet.

Drie opleidingen en aanvullende cursussen

Elk PBS-team bestaat uit betrokken specialisten, die het model op basis van de PBS-piramide implementeren. Wij leiden je op voor een van onderstaande functies.

PBS-coach

Een PBS-coach begeleidt scholen bij het implementeren van SWPBS in de school. De PBS-coach ondersteunt en faciliteert dit schoolontwikkelingstraject door gebruik te maken van materialen en instrumenten die effectief zijn gebleken in het kader van SWPBS en die passen bij de cultuur van de school. De PBS-coach werkt daarbij vanuit het principe dat de school zelf in toenemende mate de leiding neemt bij het realiseren van duurzame veranderingen door middel van de PBS-aanpak.

PBS-specialist

De PBS-specialist is een interne (bijvoorbeeld IB'er) of een externe medewerker (bijvoorbeeld uit de jeugdzorg of een onderwijsbegeleidingsdienst), die leerlingen, personeel en ouders extra kan ondersteunen. De PBS-specialist is een expert als het aankomt op het analyseren van gedragsvraagstukken en vraagstukken op het gebied van leren.

Basiscursus SWPBS

De basiscursus biedt in korte tijd gedegen achtergrondkennis over de uitgangspunten van SWPBS en informatie over wat de implementatie van SWPBS voor de praktijk kan betekenen.