Veldadviesraad

Leden van de veldadviesraad (VAR) vergaderen een aantal keren per jaar met de educatieve masteropleidingen van Windesheim om de inhoud van het programma te bespreken. Zo blijven de masters aangesloten bij de actualiteit van de praktijk.

Wij stellen de VAR-leden graag aan je voor:

Sandra van Arkelen MEd

Sandra is senior adviseur professionalisering HRD bij Deltion Academy. 

Drive in het onderwijsSandra van Arkelen MEd
De ontwikkeling van mensen is iedere dag weer een inspiratiebron; Medewerkers hun kracht, hun passie, hun talenten laten ontdekken en gebruiken om ze zich voor nu en de toekomst als betrokken en bevlogen professionals te laten ontwikkelen is de uitdaging binnen het onderwijs. Een leven lang ontwikkelen blijft volgens de OESO in Nederland achter bij de overige landen. Dit is een van de de speerpunten van het Deltion voor de komende jaren. Focus in mijn rol als adviseur ligt onder andere op de vlakken van talentontwikkeling, ontwikkeltraject seniorleraar, excellentie, Samen Opleiden.

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
Ik ben binnen ons ROC verbonden aan het masternetwerk en adviseer medewerkers in het volgen van een masteropleiding. Ik hoor regelmatig wat er leeft en speelt bij deze deelnemers. Het is in de masteropleidingen belangrijk om de eigenheid van het mbo een plek te geven zodat masterstudenten uitgedaagd worden om de modules binnen de masters te vertalen naar hun eigen dagelijkse onderwijspraktijk. Ik denk daarom graag actief in de VAR mee, ook hierin geloof ik in Samen Opleiden! Verder sluiten we met ons interne traject “leraar – seniorleraar” aan bij de MLI door de module “begeleiden van onderwijsontwikkeling” aan te bieden in dit ontwikkeltraject. Ook hierin is de samenwerking van groot belang. 

Drs. Hannie Hofland - van Nederkassel

Hannie is teamleider havo/vwo-bovenbouw, vicevoorzitter MT bij CSG Dingstede, schoolgemeenschap voor mavo, havo en vwo Meppel.

Drive in het onderwijs
Werken in het onderwijs is voor mij een passie en een roeping. Mensen verleiden, uitdagen, helpen om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Of het nu gaat om leerlingen, studenten of docenten, ik geniet ervan als ik iemand in ontwikkeling en in beweging zie komen.

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
De masteropleidingen van Windesheim zijn bij uitstek ook bedoeld voor mensen die zich in een bepaald veld nog verder willen ontwikkelen. Het hoge opleidingsniveau, gekoppeld aan de  beroepspraktijk, is een inspirerende manier om tot verdere stappen te komen in persoonlijke professionele ontwikkeling. Dat vind ik belangrijk, en daarom denk ik graag mee in de veldadviesraad over deze opleidingen.

Alfons Timmerhuis

Alfons is lid van het College van Bestuur bij Stichting Consent.  

Drive in het onderwijs
'De ziel van een samenleving kan zich niet op een betere wijze openbaren dan door de manier waarop ze haar kinderen behandelt.' Dat is een uitspraak van Nelson Mandela die mij bijzonder aanspreekt. Het is onze taak als volwassenen om voor kinderen een kansrijke toekomst mogelijk te maken waarin zij als volwaardige burgers deel uitmaken van onze samenleving. Daarbij mag niemand uitgesloten worden. 

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
Kinderen met wie het niet vanzelf gaat vormen de rode draad in mijn loopbaan. Ik heb als leerkracht en directeur gewerkt in het speciaal onderwijs en ben docent, trainer en consultant geweest bij verschillende organisaties. In het verleden heb ik zowel voor Fontys OSO als voor het Seminarium voor Orthopedagogiek gewerkt. Ik stel mijn expertise graag beschikbaar voor de veldadviesraad van Windesheim omdat de leerkrachten van Consent daar doorgaans hun masterstudie doen.

Geert Diever MSc

Geert is voorzitter van het College van Bestuur van SO Fryslân.

Drive in het onderwijs
In het onderwijs hebben we een geweldige kans om mensen van jong tot oud, in het breedste zin van het woord, te stimuleren en te ondersteunen om hun talenten te helpen ontwikkelen. Daarin wil ik graag mijn bijdrage leveren omdat ik er in geloof dat mensen vaak veel meer talent in zich hebben dan ze zelf denken. Daar lever ik graag een positieve bijdrage aan.

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
De veldadviesraad is een prachtig platform om de ontwikkeling van de Masters EN, MLI en Leadership regelmatig af te stemmen met het onderwijsveld. Voordeel is dat studenten een opleiding kunnen verwachten die, naast het vereiste curriculum, zoveel als mogelijk aansluit bij de praktijk en anderzijds is het van belang dat het onderwijsveld masters in kan zetten met de juiste kennis, kunde en vaardigheden. Fantastisch dat Windesheim dat middels een Veladadviesraad (VAR) weet te realiseren.

Aernoud Hoogendijk

Aernoud is algemeen directeur bij De Ambelt

Drive in het onderwijs
Goed onderwijs voor iedereen.

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
Aangesloten zijn en blijven bij de ontwikkelingen van opleiders. Constructief kritisch de dialoog aangaan over de visie op onderwijs en de rol van speciaal onderwijs binnen het geheel.

Ron Dorreboom

Ron is rector/dagelijks bestuurder bij RSG Noord Oost Veluwe

Drive in het onderwijs
Leren in de meest brede zin van het woord. Ik geniet iedere keer weer als ik een medewerker, leerling of student zich nieuw verworven kennis en vaardigheden zie toepassen. Het mooiste vind ik als ik daar een “kleine” bijdrage aan heb mogen leveren. De ruimte om te kunnen leren bied je de mogelijkheid om je te kunnen ontwikkelen.

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
Het is een eer en een genoegen een bijdrage te mogen leveren aan de kwaliteit van de opleiding van masters. Het onderwijs verdient de komende jaren veel masters om ons onderwijs op hoger plan te trekken door “leren op, in en door scholen“ te realiseren.

Carine Slots (MA)

Carine is directeur OPDC-Almere - een tussenvoorziening voor de onderbouw van het VMBO voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Drive in het onderwijs
De omgeving zo vormgeven dat leerlingen en medewerkers een stap verder komen in hun ontwikkeling.

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
In de veldadviesraad bespreken we ontwikkelingen in de regio’s en de kwaliteit van de masteropleidingen. Door de gedifferentieerde samenstelling en de brede range vanuit het land is het een inspirerend overleg. Ik ga altijd met een goed idee voor mijn eigen organisatie naar huis!

Helen Visser, MEd SEN

Helen is zorgcoördinator bij OPDC-Almere

Drive in het onderwijs
De leerling leren het  zelf te doen, samen met het hele team, vanuit gezamenlijke en gedeelde waarden.

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
De VAR deelt en toetst ideeën gericht op de kwaliteit van (toekomstige) onderwijsmasters. Het is altijd inspirerend om hiervan deel uit te maken en ik kom altijd enthousiast en energiek uit deze overleggen.

Margo Koopman

Margo is directeur MBO College voor Mens & Maatschappij bij het ROC van Twente

Drive in het onderwijs
(Jonge) mensen ondersteunen in hun ontwikkeling te groeien naar de vakman, -vrouw/professional die ze willen worden. Van mooie plannen naar zichtbare acties 

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
Het succes van een goede master is om open te staan voor het andere en niet dicht slaan door het bestaande. Visie en aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering door samenwerking met werkveld en scholen.

Martin Jan de Jong

Martin is voorzitter College van Bestuur bij het Greijdanus

Drive in het onderwijs
(Jonge) mensen laten groeien, zodat ze verantwoordelijkheid (kunnen) nemen. En zodat ze een beetje van Gods liefde zichtbaar kunnen maken.

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
De Veldadviesraad is voor mij een manier om opleiden en praktijk met elkaar te verbinden. Vanuit mijn ervaring als bestuurder en leidinggevende in een verscheidenheid aan werkvelden in de non-profit wil graag delen voor de groei van een volgende generatie.

Tom Morskieft (MME)

Tom is voorzitter van het managementteam bij Stichting Carmelcollege

Drive in het onderwijs
Onderwijs stelt jonge mensen in staat zich te ontwikkelen, vervult daarmee voor ieder mens en voor alle mensen een cruciale functie. Carmel geeft daaraan vorm vanuit besef van identiteit en waardenoriëntatie, visie en opvatting. Ter ondersteuning daarvan is professionalisering van docenten een belangrijk beleidsthema op zowel het schoolse als het bovenschoolse. Carmel wil in dat opzicht zelf een lerende organisatie zijn. Het bestuursbureau, waarvoor ik verantwoordelijkheid draag, heeft daarin een belangrijke want centrale functie, waarbij verschillende vakdisciplines steeds in samenhang tot elkaar moeten worden gebracht. Het maakt werken aan toekomstbestendig onderwijs temeer en aanhoudend uitdagend.

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
Een veldadviesraad kan een belangrijke functie vervullen voor een professionele master, juist vanwege verbinding van (onderwijs) theorie en onderzoek met de praktijk. Ze kan bijdragen aan een stevig kwaliteitsprofiel, door gerichte feedback. 

Annelies Robben

Annelies is netwerkregisseur onderwijsinnovatie bij Openbaar Onderwijs Zwolle. 

Drive in het onderwijs
Wat mij drijft in het onderwijs is de ontwikkeling van mensen. Persoonlijke aandacht, het meenemen van mensen in een welbepaalde(onderbouwde) koers, het voeren van dialogen op onderwijsinhoud; dat zijn mijn pijlers voor het vormgeven van leren en innoveren. 

Toelichting op het hoe, wat en waarom van de veldadviesraad
Ik vind het fantastisch om in de vorm van deze adviesraad een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van masteropleidingen. Het samenbrengen van de praktijk met het opleidingsveld zie ik als een enorme kans om dit in de toekomst nog verder te verbinden en verfijnen. Tevens is het voor mij een prachtige kans om als ex MLI-student verbonden te blijven aan de MLI.