Studenten voor een scrumbord

Inhoud opleiding

In deze post-hbo-opleiding leer hoe je pro-actieve interventies voor leerlingen van jouw school kunt ontwikkelen.

Met de invoering van de Wet op passend onderwijs in augustus 2014 komen steeds vaker leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften bij elkaar in een klas. Samenwerken binnen de school is een belangrijk antwoord op de vraagstukken die dat voor individuele leraren met zich meebrengt. Een schoolbrede aanpak met een op maat gemaakt model voor gedragsondersteuning van leerlingen en een daarbij passende verdeling van middelen en menskracht draagt bij aan een veilige leeromgeving voor zowel leerlingen als leraren.

School Wide Positive Behavior Support

In deze opleiding leer je hoe je de principes van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) kunt toepassen in je eigen school. SWPBS is een schoolbrede, systematische aanpak die toepasbaar is in vo, po, (v)so en mbo. De aanpak is gericht op het creëren van een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat, waardoor het leren bevorderd wordt en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Eigen situatie

Aan de hand van gedegen analyses van je eigen situatie kom je, op basis van literatuurstudie en intervisiemomenten, tot het ontwikkelen (en coördineren) van passende pro-actieve interventies voor alle leerlingen van jouw school. Je wordt getraind om gedragsproblemen preventief aan te pakken op basis van een positieve insteek. Zo draag je bij aan een meergelaagd model van ondersteuning in jouw school, met interventies voor alle leerlingen en worden belangrijke voorwaarden voor goed onderwijs gecreëerd.

Na de opleiding

Na succesvolle afronding van deze post-hbo-opleiding ben je in staat om de invoering van een schoolbrede aanpak van gedrag te coördineren. Je weet welke interventies en procedures nodig zijn om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een positief klimaat in de school. Op deze manier werk je aan een duurzame schoolontwikkeling.

Lees bij het studieprogramma welke thema's aan bod komen

Certificaat

Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat.

Lerarenportfolio.nl

De opleiding is gevalideerd door het Lerarenportfolio en daarmee opgenomen in lerarenportfolio.nl. Dit is een register voor en door leraren in het primair, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.