Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Studieprogramma

In de post-hbo-opleiding Autismecoach verdiep je je in verschillende thema's.

Jonge vrouw lachtOpleidingsthema’s

  • kennis van modellen, kenmerken en ontwikkeling rond autisme
  • communicatie van en met mensen met autisme
  • invloed omgeving en wisselwerking
  • methodiek en werkwijze
  • verschillen en overeenkomsten in ontwikkeling en de verschillende (levens)transities
  • autisme en leren

Evaluatie en toetsing van het leerproces

Tijdens de opleiding krijg je feedback op zowel het leerproces als de ontwikkeling van je competenties. Daarnaast is toetsing onderdeel van het leerproces. De opleiding kent een aantal toetsmomenten:

  • een intakegesprek aan het begin van de opleiding
  • tussentijdse feedback op opdrachten
  • een afsluitend gesprek en eindwerkstuk naar aanleiding van een portfolio

Portfolio

Tijdens de opleiding bouw je een portfolio op met daarin de uitwerkingen van de praktijkopdrachten. Dit portfolio is, samen met de feedback van de docent(en) en het eindwerkstuk, de basis voor het eindgesprek. Ook een eindwerkstuk, waarbij de kennis, kunde, vaardigheden en begripsvorming aan bod komen, behoort tot een verplichting ter afronding van de studie. Met het eindgesprek rond je de opleiding af.