Twee deeltijdstudenten in het X-gebouw

Inhoud cursus

In zes modulen krijg je een uitstekend inzicht in de wereld van vermogensfondsen, fondsenwerving en sponsoring.

In een veranderende wereld, waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt, moeten organisaties steeds vaker zelf op zoek naar financiering. Goede doelen, sportclubs en organisaties die zich bezig houden met kunst en cultuur zijn steeds vaker afhankelijk van giften van donateurs. Maar daarvoor is vertrouwen nodig. Een randvoorwaarde voor vertrouwen is een heldere structuur, waterdichte afspraken en een verantwoord financieel beleid.

Aantrekkelijke partij voor co-financiers

Zo is het goed voor deze organisaties om na te denken over een communicatie- en marketingbeleid, want hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke partij bent voor de gever om zich aan te verbinden? Hoe schrijf je een projectaanvraag zodat potentiële co-financiers willen bijdragen aan het behalen van je doel? En wat kan sponsoring betekenen? In deze cursus word je opgeleid tot een deskundig adviseur die voor elke vraag mogelijkheden ziet op dit gebied. Ook gaan we in op de achtergronden en de laatste ontwikkelingen in de wereld van fondsenwerving.

Fundraising in zes modulen

Fundraising is opgedeeld in zes modulen:

  • Filantropie
  • Projectaanvraag schrijven en beoordelen
  • Communicatie
  • Charitymarketing
  • Sponsoring
  • Financiële en juridische aspecten

Elke module is onderdeel van de gehele cursus, maar is ook afzonderlijk te volgen.

Bekijk ook het studieprogramma voor meer informatie over de modules

Gastcolleges

Onze docenten zijn zeer vakkundig en behandelen situaties die je straks in jouw werk zult tegenkomen. Ze geven je een realistisch beeld. Daarnaast nodigen we gastsprekers uit die hun sporen hebben verdiend in de wereld van fondsenwerving, fondsentoekenning en sponsoring waar je veel van zult leren. Aansprekende namen, als je een beetje bekend bent met deze wereld: Theo Schuyt, Geert Sanders, Femke Lagaaij, Marjan Sax, Teetse Holtrop en Gosse Bosma gaan in op filantropie en 'Mister Sponsortribune' Ad Maantjes verzorgt de module Sponsoring. 

De arbeidsmarkt snakt naar jou

De behoefte aan gekwalificeerde fundraisers, grantmakers en deskundigen op het gebied van sponsoring neemt de laatste tijd een hoge vlucht. Zo krijgen banken steeds vaker te maken met vermogende cliënten die een fonds willen oprichten ter ondersteuning van een goed doel. Deze cliënten hebben behoefte aan een goed advies op dit gebied. Vakkundig opgeleiden in de sector fundraising, grantmaking en sponsoring zijn als geen ander in staat hierover te adviseren.  

"Verdeeld over twee jaar heb ik de cursus FG&S gevolgd. Alle lessen kan ik me nog goed herinneren, sommige vakken zijn een verdieping van hetgeen je al doet in je werk, andere lessen bevestigen dat je goed bezig bent. Het vak Filantropie was boven verwachting leerzaam, leuk en goed toepasbaar. Hierdoor heb ik ook oog voor de filantropie in de waan van de dag: het glazenhuis dat stopt in zijn bekende vorm, de royale opbrengst van de kinderpostzegel actie. Ik ben me daar nu meer van bewust en dat is ontzettend waardevol! En, ik kan de kennis toepassen in mijn huidige werk!"

Cecielle Keizer, oud-cursist en fondsenwerver bij Zienn en Het Kopland

Unieke cursus

Windesheim verzorgt sinds een aantal jaren de hbo-minor Fundraising, Grantmaking en Sponsoring aan voor voltijdstudenten. Deze minor bieden wij ook als cursus aan. Bij succesvolle afronding ontvang je een certificaat van Windesheim.

Certificaat

Desgewenst kun je de modulen los van elkaar volgen. Je krijgt een deelcertificaat van iedere module die je volgt.