Man die je aankijkt

Studieprogramma

In de opleiding staan zes kerncompetenties centraal, verdeeld over vier thema's.

De zes kerncompetenties zijn: visie uitdragen, individueel gericht leidinggeven, teamcoachen, samenwerken, delegeren en resultaatgerichtheid. Deze competenties zijn verwerkt rond verschillende thema's.

Thema's

Wij onderscheiden vier thema's:

Kennisverbreding- en verdieping van organisatieprocessen en leidinggeven

Aan bod komt: 
- leidinggeven
- organisatie en beleid
- hrm, financiën
- teamcoaching
- veranderen
- onderzoeksvaardigheden

Versterken van analyse en oordeelsvorming

Centraal staat:
- conceptueel denken
- analytisch vermogen
- creatief denken

Versterken van effectieve communicatie

We gaan verder in op:
- luistervaardigheid
- mondelinge en schriftelijke communicatie
- overtuigingskracht
- presenteren

Vergroten van professionele en persoonlijke effectiviteit met My Motivation Insights

We behandelen:
- ontwikkelgericht
- zelfmanagement
- methodisch reflecteren
- flexibiliteit
- teamcoaching
- onderhandelen
- conflicthantering
- onderzoeksvaardigheden

Toetsing

De toetsing van je kennis gebeurt met moduleopdrachten, vaardigheidstoetsen en (onderzoeks)verslagen. Je houdt tijdens de opleiding een portfolio bij waarin je producten verzamelt die illustratief zijn voor jouw vorderingen tijdens het opleidingstraject. Je sluit de opleiding af met een adviesnota en eindpresentatie. Je werkt gedurende de opleiding aan een adviesnota voor een actueel organisatievraagstuk binnen jouw eigen organisatie. Je bepaalt zelf met jouw leidinggevende het onderwerp. Je onderzoekt en analyseert een probleem en stelt de huidige en gewenste situatie vast. Mede vanuit het theoretisch kader schrijf je een verbetervoorstel. Vanzelfsprekend begeleiden we je hiermee.